3 vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2023. március 21., kedd 13.00
Ügy tárgya: 
természetkárosítás bűntette
Ügyszám: 
B.569/2022.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Járásbíróság
Tárgyaló: 
I. emelet 131.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott vezetése alatt álló gazdasági társaság - 2020 januárjában és augusztusában - erdészeti tevékenység végzésére alvállalkozó szerződést kötött  a II. és a III.r. vádlottak által irányított társaságokkal.

A munkákkal érintett erdők számos védett, illetve fokozattan védett madár-, hüllő- és denevérfaj élőhelyeként szolgáltak, emiatt Natura 2000-es védettségű területnek minősültek. Ezen erdőkben az előírt fakivágást csak a kormányhivatal által előre meghatározott időszakban végezhették el a vádlottak és az előzetes bejárás során jól látható színes X-el megjelölt fákat nem vághatták ki.

Az általuk is ismert szigorú szabályok ellenére az I.r. vádlott utasítására a II.r. vádlott egy Tiszaug közeli erdőben kivágott 5 darab, kivágási tilalommal érintett őshonos szürke nyárfát, valamint a kijelöltnél jóval nagyobb területen végzett tarvágást.  A III.r. vádlott – szintén az I.r. vádlott utasítására – egy, a fekete gólyák élőhelyeként is szolgáló, tiszaugi erdőben 10 nappal az engedélyezett időpont előtt kezdte meg a fák kivágását, emellett olyan tiltott területekről is vágott ki fákat, amit az előzetes bejárás során karókkal egyértelműen elkerítettek a kivágással érintett résztől.

A szabálytalan fakivágások miatt mindkét erdő esetében a Natura 2000-es védettségű élőhely megsemmisült.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben előkészítő ülés tart.

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előkészítő ülésen előzetes sajtóregisztrációt (sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a sajtó képviseletében legfeljebb 7 fő vehet részt.

Eljáró bíróság: