14 vádlott

Tárgyalás időpontja: 
2023. március 21., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
költségvetési csalás
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat a Szegedi Törvényszék előtt költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A vádirat vonatkozó lényege szerint a 2011-től elsődlegesen diákmunkaerő közvetítésére irányuló szolgáltatással foglalkozó, szombathelyi székhelyű Zrt. igazgatóságának elnöke, tényleges vezetője olyan bűnszervezetet hozott létre, mely célja általános forgalmi adó adónemben a társaság adófizetési kötelezettségének csökkentése, a munkabért terhelő személyi jövedelemadó, egyéb adó- és járulék megfizetése alóli mentesülés volt. A bűnszervezet működése során, a multinacionális vállalatoknak, illetőleg vállalkozásoknak 2011. és 2017. év közötti időszakban közvetített diákmunkaerő szolgáltatás teljesítése vonatkozásában - az I.r. vádlott iránymutatásai alapján - olyan számlázási láncolatot alakított ki, mely alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén a csupán átszámlázást végző gazdasági társaságok, felső szintjén pedig a zrt. állt. A Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron alvállalkozóin keresztül látta el, mely társaságok a munkaerőt oly módon biztosították, hogy a megrendelt munkák elvégzésére az iskolaszövetkezetekkel kötöttek szerződést. Ténylegesen az I.r. vádlott részben közvetlenül, részben közvetítőkön keresztül irányította úgy a zrt. alkalmazásában álló, illetve abban vezető tisztséget betöltő vádlottakat, mint az alvállalkozóként közbeiktatott társaságoknál és a „teljesítési segédnek” nevezett iskolaszövetkezeteknél ügyvezetői, illetőleg elnöki tisztséget betöltő strómanokat. A szolgáltatás kapcsán a szerződéses láncolatban - 2015. január 1-ig - a szolgáltatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó, valamint a munkabért terhelő személyi jövedelemadó, kisebb részben egyéb adó- és járulék- bevallási- és fizetési kötelezettség az iskolaszövetkezeteket terhelte. E kötelezettségeiknek azonban a nevükben érdemi döntéseket meghozó I.r. vádlott utasítása alapján nem, illetve csak elhanyagolhatóan kis részben tettek eleget. A közterhek megfizetésére a bűnszervezet működési rendszeréből eredően módjuk sem volt, a tényleges irányítóknak az szándékában sem állt. A bűnszervezet működtetésében 21 személy vett részt 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében, az állami költségvetésnek fenti időszakban mindösszesen 6 milliárd 215 millió 705 ezer 320 forint vagyoni hátrányt okozva. A Csongrád Megyei Főügyészség vádolja továbbá az I.r. vádlottat és két társát a zrt. működésével összefüggésben elkövetett gazdasági csalás bűntettével is.

A Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott esetében pedig ítéletet is hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre emelkedtek.

A Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A kijelölés folytán eljáró Kecskeméti Törvényszék egy vádlott tekintetében megtartotta az előkészítő ülést, s azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, tárgyalást tűzött ki, melyen a vádlottak kihallgatását követően a tanúk kihallgatása zajlik.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben tárgyalást tart.

Tanú kihallgatására kerül sor (a november 8. napon tartott kihallgatás folytatódik). A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó képviselőinek és a hallgatóságnak az együttes létszáma legfeljebb 25 lehet.

Eljáró bíróság: