Dr. C. Cs. A. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2021. október 26., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
költségvetési csalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat a Szegedi Törvényszék előtt dr. C. Cs. A. I. r. vádlottal és 20 társával szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A vádirat vonatkozó lényege szerint az I.r. 16. és 17., mint a 2011. évtől elsődlegesen diákmunkaerő közvetítésére irányuló szolgáltatással foglalkozó, szombathelyi székhelyű Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke, tényleges vezetője olyan bűnszervezetet hozott létre, mely célja általános forgalmi adó adónemben a társaság adófizetési kötelezettségének csökkentése, a munkabért terhelő személyi jövedelemadó, egyéb adó- és járulék megfizetése alóli mentesülés volt. A bűnszervezet működése során, a multinacionális vállalatoknak, illetőleg vállalkozásoknak 2011. és 2017. év közötti időszakban közvetített diákmunkaerő szolgáltatás teljesítése vonatkozásában - az I.r. vádlott iránymutatásai alapján - olyan számlázási láncolatot alakított ki, mely alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső szintjén a csupán átszámlázást végző gazdasági társaságok, felső szintjén pedig a Zrt. állt. A Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron alvállalkozóin keresztül látta el, mely társaságok a munkaerőt oly módon biztosították, hogy a megrendelt munkák elvégzésére az iskolaszövetkezetekkel kötöttek szerződést. Ténylegesen az I.r. vádlott részben közvetlenül, részben közvetítőkön keresztül irányította úgy a Zrt. alkalmazásában álló, illetve abban vezető tisztséget betöltő vádlottakat, mint az alvállalkozóként közbeiktatott társaságoknál és a „teljesítési segédnek” nevezett iskolaszövetkezeteknél ügyvezetői, illetőleg elnöki tisztséget betöltő strómanokat. A szolgáltatás kapcsán a szerződéses láncolatban - 2015. január 1-ig - a szolgáltatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó, valamint a munkabért terhelő személyi jövedelemadó, kisebb részben egyéb adó- és járulék- bevallási- és fizetési kötelezettség az iskolaszövetkezeteket terhelte. E kötelezettségeiknek azonban a nevükben érdemi döntéseket meghozó I.r. vádlott utasítása alapján nem, illetve csak elhanyagolhatóan kis részben tettek eleget. A közterhek megfizetésére a bűnszervezet működési rendszeréből eredően módjuk sem volt, a tényleges irányítóknak az szándékában sem állt. A bűnszervezet működtetésében 21 személy vett részt 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság keretében, az állami költségvetésnek fenti időszakban mindösszesen 6 milliárd 215 millió 705 ezer 320 forint vagyoni hátrányt okozva. A Csongrád Megyei Főügyészség vádolja továbbá az I.r. vádlottat és két társát a Human Operator Zrt. működésével összefüggésben elkövetett gazdasági csalás bűntettével is.

A Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott esetében pedig ítéletet is hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre emelkedtek.

A Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A kijelölés folytán eljáró Kecskeméti Törvényszék a fennmaradt 1 vádlott tekintetében megtartotta az előkészítő ülést, s azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, 2021. március 2. 3., 9. és 10., valamint május 19. és 20., továbbá június 9., 16. és 17., július 12. és 13. napjára tárgyalást tűzött ki, melyen a vádlottak kihallgatására került sor. A már kihallgatott terheltek közül a IV. r., XV. r., VIII.r., IX.r., XIV.r., III.r,  II.r., X.r. és XIX.r. vádlottak a tárgyaláson való jelenlét jogáról lemondtak, így őket a bíróság a további tárgyalási napokra nem idézi.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A bíróság az ügyben tárgyalást tart: 2021.10.26. és 27. 09:00-tól.

Az I.r. vádlott kihallgatása folytatódik, majd (október 27-én) a XXI.r. vádlott kihallgatására kerülhet sor.

A tárgyalóterem befogadóképességére és a járványügyi helyzetre tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó képviselőinek és a hallgatóságnak az együttes létszáma legfeljebb 25 lehet.

Eljáró bíróság: