Felperes: Sz. P. K., K.M.J.V Önk. Alperes: K. Szerkesztőség

Tárgyalás időpontja: 
2019. december 12., csütörtök 14.30
Ügy tárgya: 
sajtóhelyreigazítás
Ügyszám: 
P.21.681/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Fszt. 17.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperesek keresetükben sajtóhelyreigazítás közzétételére kérték kötelezni az alperest, az alperes által szerkesztett www.kecsup.hu internetes portálon 2019. szeptember 30. napján megjelent „A polgármester alkalmassági vizsgája – 4. rész” címmel megjelent újságcikk valótlanul híresztelte, hogy a felperesek a Jam Pub és a Vanity működését ellehetlenítette és a Technika Kávézót bezáratta.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Érdemi védekezésében utalt arra, hogy a hivatkozott cikkben véleményként értékelendő közlésre került sor, amely sajtóhelyreigazítás alapja nem lehet. Másrészt arra hivatkozott, hogy a felperesek, mint közéleti szereplők az ilyen közlésekkel szembeni tűrési kötelezettsége különösen kampányidőszakban magasabb. Vitatta, hogy a sérelmezett közlések érintettje bármelyik felperes lenne, ezért a helyreigazítási igény előterjesztésére álláspontja szerint nem voltak jogosultak. Nem állította továbbá, hogy a felperesek bármelyike a cikkben szereplő szórakozóhely működését ellehetlenítette, vagy bezáratta volna, kizárólag a városvezetés politikai felelősségét vetette fel ebben a kérdésben.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Az ügyben ítélethozatal is várható.

Eljáró bíróság: