Felperes: Sz. P. K. Alperes: K. Szerkesztősége

Tárgyalás időpontja: 
2019. december 12., csütörtök 13.00
Ügy tárgya: 
sajtóhelyreigazítás
Ügyszám: 
P.21.654/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Fszt. 17.
Ügyszak: 
Polgári
Összegzés: 

A felperes keresetében sajtóhelyreigazítás közzétételére kérte kötelezni az alperest, az alperes által szerkesztett www.kecsup.hu internetes portálon 2019. szeptember 27. napján megjelent „A polgármester alkalmassági vizsgája – 3. rész” címmel megjelent újságcikk valótlanul híresztelte, hogy a felperesnek szerepe lett volna a KSE-botránnnyal érintett bűncselekményekben, valótlanul híresztelte azt is, hogy a felperesnek a KSE Kft. gazdálkodását kellett volna ellenőriznie, továbbá hogy a KSE-botrány ideje alatt alpolgármesterként a gazdasági ügyekért felelt volna.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Érdemi védekezésében utalt arra, hogy a hivatkozott cikkben véleményként értékelendő közlésre került sor, amely sajtóhelyreigazítás alapja nem lehet. Másrészt arra is hivatkozott, hogy a felperes közéleti tevékenysége folytán az ilyen közlésekkel szembeni tűrési kötelezettsége különösen kampányidőszakban magasabb. Álláspontja szerint a cikkben nem állította, hogy a felperes bármilyen bűncselekménnyel érintett lett volna, csupán a felperes politikai felelősségét vetette fel. A felperes korábban alpolgármesterként a gazdasági ügyekért felelt, mely nem minősül valótlan tényállításnak, az pedig, hogy ebből fakadóan a KSE Kft., mint önkormányzati cég gazdálkodásának felügyelete is a feladata volt, a fenti tényből levonható következtés, amelyet a felperes tűrni köteles.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Az ügyben ítélethozatal is várható.

Eljáró bíróság: