Sz. Gy. és társai

Tárgyalás időpontja: 
2019. június 27., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
Vesztegetés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
Bf.504/2018.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Fszt. 12.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott unokaöccse 2010. december 30. napján kölcsönszerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek értelmében pénzintézet 500.000.000 Ft kölcsönt nyújtott projektfinanszírozási céllal. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaként jelzálogkén lekötöttek 4 db ingatlant, melyekre 700.000.000 Ft erejéig jelzálogjogot jegyeztettek be. Mindezen túlmenően további ingóságok is a hitel biztosítékát képezték és az ingó zálogjogi nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. További fedezetként 200.000.000 Ft értékű borkészletet is megjelöltek.

A kölcsönösszeg törlesztése a futamidő alatt nem illetőleg csak részben történt meg. A hitelező takarékszövetkezet 2012. július 12. napján engedményezési szerződést kötött az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezettel, melynek keretében 13 db kölcsönből eredő követelésének tulajdonjogát és az azokat biztosító mellék kötelezettségeket ruházták át az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetre úgy, hogy az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet a másik takarékszövetkezet felé fennálló bankközi betét nyújtásából eredő 1.350.000.000 Ft összegű követelésébe az engedményezett hitelcsomag 1.270.000.000 Ft összegű vételárát beszámította. Ezen engedményezés keretében került az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonába a II. r. vádlott unokaöccsével szemben fennálló követelés is, melynek értéke összese 598.560.063 Ft volt, vételárát ugyanakkor a felek 38.000.000 Ft-ban jelölték meg.

Ezt követően a II. r. vádlott – értesülve a követelés engedményezéséről és arról, hogy az I. és a III. r. vádlottak egymást jól ismerik – 2013. év nyarán felkereste az I. r. vádlottat, hogy nyújtson részére segítséget a fenti követelés áron aluli megszerzésében.

Ennek megfelelően az I. r. vádlott több alkalommal tárgyalt személyesen III. r. vádlottal (az Orgovány és Vidéke Takarékszövet vezetője). A III. r. vádlott mindvégig tisztában volt azzal, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott felhatalmazása alapján és érdekében jár el.

A tárgyalások során az I. és a III. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy az 500.000.000 millió forint tőkét és annak kamatait kitévő követelést az I. r. vádlott közeli ismerősének ügyvezetése alatt álló kft. veszi meg 335.000 Euro vételáron. A megállapodásról az I. r. vádlott tájékoztatta a II. r. vádlottat is, aki az ügylethez szükséges pénzeszközök biztosítását vállalta. A szerződés megkötésére 2013. augusztus 9. napján került sor. A vételárat egy nappal később utalták át.

A Kecskeméti Járásbíróság a vádlottakat a 2018. június 12. napján kihirdetett ítéletével bizonyítottság hiányában felmentette a vádak alól. A vádhatóság az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be.

Az eljárás a másodfokú nyilvános üléssel folytatódik.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Határozathirdetés várható.

Eljáró bíróság: