Sz. Gy. és két társa

Tárgyalás időpontja: 
2018. május 24., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette
Ügyszám: 
387/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Járásbíróság
Tárgyaló: 
I. emelet 131.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatódik a takarékszövetkezet volt vezetőinek és társainak büntetőpere.

A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott unokaöccse 2010. december 30. napján kölcsönszerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek értelmében a pénzintézet 500.000.000,- Ft kölcsönt nyújtott projektfinanszírozási céllal. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaként jelzálogként lekötöttek 4 db ingatlant, melyekre 700.000.000,- Ft erejéig jelzálogjogot jegyeztettek be. Mindezen túlmenően további ingóságok is a hitel biztosítékát képezték és az ingó zálogjogi nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. További fedezetként 200.000.000,- Ft értékű borkészletet is megjelöltek.

A kölcsönösszeg törlesztése a futamidő alatt nem illetőleg csak részben történt meg. A hitelező takarékszövetkezet 2012. július 12. napján engedményezési szerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek keretében 13 db kölcsönből eredő követelésének tulajdonjogát és az azokat biztosító mellékkötelezettségeket ruházták át úgy, hogy a takarékszövetkezet a másik takarékszövetkezet felé fennálló bankközi betét nyújtásából eredő 1.350.000.000,- Ft összegű követelésébe az engedményezett hitelcsomag 1.270.000.000,- Ft összegű vételárát beszámította. Ezen engedményezés keretében került a takarékszövetkezet tulajdonába a II. r. vádlott unokaöccsével szemben fennálló követelés is, melynek értéke összese 598.560.063,- Ft volt, vételárát ugyanakkor a felek 38.000.000,- Ft-ban jelölték meg.

Ezt követően a II. r. vádlott – értesülve a követelés engedményezéséről és arról, hogy az I. és a III. r. vádlottak egymást jól ismerik – 2013. év nyarán felkereste az I. r. vádlottat, hogy nyújtson részére segítséget a fenti követelés áron aluli megszerzésében.

Ennek megfelelően az I. r. vádlott több alkalommal tárgyalt személyesen III. r. vádlottal (az egyik takarékszövet vezetőjével). A III. r. vádlott mindvégig tisztában volt azzal, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott felhatalmazása alapján és érdekében jár el.

A tárgyalások során az I. és a III. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy az 500.000.000,- Ft tőkét és annak kamatait kitevő követelést az I. r. vádlott közeli ismerősének ügyvezetése alatt álló kft. veszi meg 335.000 Euro vételáron. A megállapodásról az I. r. vádlott tájékoztatta a II. r. vádlottat is, aki az ügylethez szükséges pénzeszközök biztosítását vállalta. A szerződés megkötésére 2013. augusztus 9. napján került sor. A vételárat egy nappal később utalták át.

A Kecskeméti Járási Ügyészség az I. és II. r. vádlottakat vesztegetés bűntettével, míg a III. r. vádlottat kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettével vádolja.

Valamennyi vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Tárgyalások: 2018. 05.24., 25. és 29. 9 óra

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A perbeszédekre kerül sor.

Eljáró bíróság: