B.G.

Tárgyalás időpontja: 
2018. február 15., csütörtök 08.30
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntette
Ügyszám: 
331/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Fszt. 27.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint a sértett 2012 júliusa óta bérelt egy lakást annak érdekében, hogy e lakásban prostitúciós tevékenységet folytasson. A sértett úgy szerezte az ügyfeleit, hogy az interneten hirdette a prostitúciós tevékenységét.

A vádlott az élettársával, annak gyermekével és közös gyermekükkel 2015 júliusától Kecskeméten lakott albérletben. A bérleti díjat a rezsiköltséggel együtt minden hónap 10. napjáig kellett rendeznie.

A vádlott 2015 nyarának végétől délutánonként egy gazdasági társaságnál dolgozott pékként. Mivel nem volt elég az e munka után járó fizetése, ezért 2016 májusától éjszakai műszakban egy másik pékségben is dolgozott.

2015 őszétől vádlottnak anyagi gondjai voltak, melyeket kölcsönökkel próbált rendezni. A munkáltatója felé 2015 őszén már 100.000,-Ft tartozása volt, majd 2016. január-február táján további 300.000,-Ft-ot kért kölcsön a vádlott tőle azzal, hogy a vádlott fizetéséből fogja levonni a tartozást részletekben.

2016 márciusában a kollégájától 20.000,-Ft-ot, majd áprilisban190.000,-Ft-ot kért kölcsön a vádlott azzal, hogy az elkövetkező három hónapban részletben fizeti vissza a tartozását. A júniusi részlet kifizetése már gondot jelentett a számára.

Ezen túlmenően a vádlott a játékszenvedélyének is élt, szerencsejátékokra költött, illetve 2016 januárjában és márciusában többször is megfordult egy Poker Clubban, ahol egyébként is törzsvendégnek számított.

A vádlottnak 2016 júniusában már a kezelt bankszámláján is volt 102.852,-Ft tartozása.

A vádlott a bérleti díjat és a rezsit rendszeresen és időben fizette. Kizárólag 2016 márciusában fordult elő, hogy nem tudott fizetni, viszont a következő hónapban kiegyenlítette a tartozását.

A 2016. június 10-én esedékes kb. 70.000,-Ft-os bérleti díjjal és rezsivel azonban a vádlott 2016. június 13. napjáig nem jelentkezett, így a bérbeadó június 13. napján már kérte tőle az esedékes bérleti díjat és rezsit.

2016. évben a vádlott az anyagi gondjai miatti szorult helyzetében, pénzszerzés érdekében szexuális szolgáltatás nyújtására hirdetést is feladott több alkalommal.

A vádlott - a fizetési kötelezettségei és a pénztelensége miatt – 2016 júniusában elhatározta, hogy az interneten kiválaszt egy olyan prostituáltat, aki nemcsak közkedvelt, de akinél az aktus után kell fizetni. Őt a szolgáltatás igénybevétele ürügyén felkeresi, majd a szexuális szolgáltatás igénybevétele után nem csak az igénybe vett szolgáltatás kifizetését tagadja meg - hiszen pénzzel nem rendelkezik -, hanem megöli a prostituáltat és tőle pénzt szerez.

Az interneten a magát prostituáltként hirdető sértettet választotta ki.

2017. június 13. napján a sértettet telefonon fel is hívta és időpontot egyeztetett vele szexuális szolgáltatás létesítése okán másnapra, június 14. napján 10 órára. Ekkor megegyeztek abban is, hogy 11.000,-Ft lesz a szexuális aktus ellenértéke.

Még ezen a napon, június 13. napján délután a kollégájával közölte a vádlott, hogy másnap, június 14. napján rendezni fogja a tartozását felé, míg a főbérlőjének szintén június 13-án megígérte, hogy június 15. napján ki fogja fizetni alakbért és a rezsit.

Amikor a vádlott 2016. június 14. napján reggel kerékpárral elindult otthonról a sértetthez, magához vett egy fém nyelű, kb.12 cm pengehosszúságú kést, valamint egy sporttáskában váltóruhát, kesztyűt is vitt magával. 10 órakor felment a sértett bérelt lakására.

A szexuális szolgáltatás után - a lakás szoba helyiségében, az ágy mellett a sértett kérte, hogy fizesse ki a vádlott.

A vádlott közölte, hogy nincsen pénze, majd a táskájából elővette a kését azzal, hogy inkább a sértett adjon neki pénzt.

Ez miatt vita alakult ki a vádlott és a sértett között, ugyanis a sértettet felháborította a vádlott ezen magatartása. A vádlott befogta a sértett száját annak érdekében, hogy asértett ne kiabálhasson, mire a sértett a vádlott kezét megharapta.

Ezen a vádlott feldühödött, a jobb kezében kisujj felőli pengetartással tartott késsel,közepes emberi erővel többször a nyakán megszúrta a neki szemben álló sértettet, aki a keze feltartásával próbált védekezni. Amikor a sértett a szúrások következtében már a földre került hanyatt fekvő helyzetbe, a vádlott tovább folytatta a sértett szurkálását, mely során egy felülről-lefele irányuló, közepes emberi erejű szúrás nem a sértett nyakát, hanem a mellkasát, a jobb kulcscsont feletti részt érte.

A szúrások következtében a sértett - a jobb oldalán feküdve - elhalálozott.

A vádlott - miután észlelte, hogy a sértett meghalt és a szúrások közben a saját kezét is elvágta több helyen -, a sértett lakásában megmosakodott, a cselekmény folytán véres lett fehér pólóját kimosta, a hátizsákjába tette és másik pólót vett fel.

Ezt követően a lakásban értékek után kutatott, majd a sértett táskájában talált pénztárcájából 40.000,-Ft készpénzt tulajdonított el.

A lakásban a sértett halálának bekövetkezése után - a mosakodással, a kutatással még legalább 20-25 percet eltöltött, majd távozott a lakásból.

A sértett holttestére 2016. június 14. napján 21 óra tájban a bérbeadó talált rá, aki értesítette a rendőrséget.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

A tárgyalás tanú kihallgatásával folytatódik.

Eljáró bíróság: