Tárgyalás a pszichoaktív anyaggal visszaéléssel és más bűncselekményekkel vádolt kecskeméti vádlottak büntetőügyében

Tárgyalás időpontja: 
2016. december 6., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Járásbíróság
Tárgyaló: 
229.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirati tényállás lényege szerint az 50 éves I. r., az 59 éves II. r., a 28 éves III. r., a 25 éves IV. r., a 35 éves V. r. és a 41 éves VI. r. vádlottak 2013. július 16. napját közvetlenül követő időben abban állapodtak meg, hogy anyagi haszonszerzés céljából új pszichoaktív anyagot fognak terjeszteni. A megállapodásuknak megfelelően az új pszichoaktív anyag terjesztését a vádlottak a saját tartózkodási helyükön bonyolították le, a lakásukhoz érkező vevőket az éppen otthon tartózkodó bármelyik vádlott kiszolgálta, valamint új pszichoaktív anyag hiánya esetén a vevőket egymáshoz irányították.

A 43 éves VII. r. vádlott 2013. november és 2014. június hónap közötti – pontosabban meg nem határozható – időben legalább 4 alkalommal, összesen 100 gramm mennyiségben zsálya fantázianevű új pszichoaktív anyagot, valamint több – pontosan meg nem határozható – alkalommal, összesen legalább 35 gramm mennyiségben JVH fantázianevű új pszichoaktív anyagot vásárolt a 37 éves IX. r. vádlottól azzal a céllal, hogy azt anyagi haszonszerzés végett tovább értékesítse. A VII. r. vádlott 2014. év februárjától az új pszichoaktív anyagok I. és III. r. vádlottak részére történő szállítását és átadását akként szervezte meg, hogy a megrendelt mennyiséget átadta a 24 éves VIII. r. vádlott részére, aki azt eljuttatta a megrendelőhöz. A VIII. r. vádlott maga is új pszichoaktív fogyasztónak tekinthető.

A IX. r. vádlott lakóhelyén értékesített új pszichoaktív anyagot.

Az 54 éves X. r., az 50 éves XI. r., valamint a 30 éves XII. r. vádlottak 2013. évben – pontosabban meg nem határozható időpontban – abban állapodtak meg, hogy anyagi haszonszerzés céljából új pszichoaktív anyagot fognak terjeszteni. A megállapodásuknak megfelelően az új pszichoaktív anyag terjesztését a vádlottak a saját tartózkodási helyükön bonyolították le, a lakásukhoz érkező vevőket az éppen otthon tartózkodó bármelyik vádlott kiszolgálta.

A 35 éves XIII. r. vádlott lakóhelyén a nyomozó hatóság a házkutatás során növényi ágvégződést talált.

Az ügyészség az I-XII. r. vádlottak esetében fegyház fokozatban, XIII. r. vádlott esetében fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A tárgyaláson vádismertetésre, és a vádlottak kihallgatására kerül sor.

Időpont: 2016. december 6. és 7. 8-30 óra

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: