Folytatódik a bűnszervezetben elkövetett „gabonás ügy” tárgyalása

Tárgyalás időpontja: 
2016. június 23., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
bűnszervezetben elkövetett, az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
fszt. 10.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A lehallgatási anyag lejátszásával folytatódik az úgynevezett gabonás ügy.

A vádirat lényege szerint a bűnszervezet keretei között tevékenykedő az I. r., II. r. és III. r. vádlottak 2010 nyarán megállapodtak abban, hogy szlovák gazdasági társaságok felhasználásával nettó áron, közösségi beszerzés keretében gabonát vásárolnak, amelyet Magyarországon belföldi áruként értékesítenek.

Az I. r., II. r. és III. r. vádlottak eleinte egy gazdasági társaság nevében értékesítették a Magyarországra behozott gabonát, később azonban már további, ugyancsak általuk irányított gazdasági társaságok: nevében végezték a gabonaértékesítést.

A közösségi beszerzés keretében Romániában megvásárolt áru vevői bajai és Baja környéki gabona-nagykereskedő gazdasági társaságok voltak, akik az ellenértéket banki úton egyenlítették ki.

Az elkövetők által működtetett gazdasági társaságok beszerzésük ellenértékét bankszámlán nem utalták el, egymás között és a román eladók felé készpénzben számoltak el. A tényleges magyar vevőiktől banki úton érkező vételárat pedig képviselőik, illetve meghatalmazottaik készpénzben vették fel és osztották el egymás között.

A vádlottak célja a ténylegesen közösségi beszerzés keretében, adózatlanul behozott és Magyarországon értékesített gabona után a belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fizetése volt. Ennek érdekében a vádlottak valótlanul, a belföldi beszerzés látszatát keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő általános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz.

A vádlottak magatartásukkal a tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük tekintetében az állami adóhatóságot megtévesztették és ezzel az állami adóbevételt csökkentették.

A fentiekben leírt cselekményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül – 2010 augusztusától 2011 novemberéig terjedő időszakban – végezték oly módon, hogy egymás között a feladatokat összehangolták, megosztották. A bűnszervezetet I. r. és III. r. vádlott hozta létre 2010 nyarán és felkutattak olyan személyeket, akik a fiktív gazdasági társaságokból álló hálózatot kiépítették, az abban szereplő cégeket – névleg – létrehozták, valamint az azok nevében végzett számlázásban, a fiktív CMR-ek bélyegzésében, továbbításában, az átutalásokban és készpénz felvételekben, a pénz továbbításában, a gabona felvásárlásában és továbbértékesítésében közreműködtek. A bűnözői csoport tagjai egymással telefonon, faxon és e-mailben is tartották a kapcsolatot.

A bűnszervezet működését a jól szervezettség és összehangoltság jellemezte, a csoport hosszabb időre alakult. A cselekményeket a bűncselekmények elkövetéséhez felhasznált társaságok megalapításától, a bűncselekmények dokumentumokkal való alátámasztására kiterjedően a legapróbb részletekre is megtervezték és ez alapján hajtották végre.

A fentiekben felsorolt gazdasági társaságokat a bűnszervezet időszakosan, néhány hónapig használta, ezt követően I. r., II. r. és III. r. vádlottak az alászámlázó cég továbbértékesítése és új cég bevonása iránt intézkedtek.

I. r. és III. r. vádlottak közvetlenül utasították az alászámlázó cégek nevében eljáró, a bűnszervezetben értékesítést végző gazdasági társaságok részére belföldi beszerzést igazoló számlákat kiállító, részben ismeretlenül maradt személyeket.

Az adócsalás elkövetéséhez felhasznált gazdasági társaságokat 2010 szeptemberétől 2011 áprilisáig az I. r., II. r., III. r., IV. r., V. r., VII. r. és IX. r. vádlottakból álló személyi kör működtette, akik az I. r. és III. r. vádlottak utasításainak megfelelően, szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték tevékenységüket, a feladatokat megosztották, összehangolták.

2011 áprilisától 2011 novemberéig terjedő időszakban – I. és III. r. vádlottak konfliktusát követően – a részben a korábbi személyi körbe tartozó IV. r., V. r. és VII. r. vádlottak, részben a csoportba újonnan bekerülő tagok: így VI. r. és VIII. r. vádlottak tevékenységét a III. r. vádlott koordinálta, az egyes tagok konkrét feladatait a IV. és V. r. vádlottakkal együtt ő határozta meg és hangolta össze.

Az I. r. vádlott az elkövetői csoport tevékenységében 2011 áprilisát követően nem vett részt.

Az ügyészség – többek között - végrehajtandó szabadságvesztés és – összességében 2 milliárd forintot meghaladó összegre - vagyonelkobzás kiszabását indítványozza a vádlottakkal szemben.

Ítélethirdetés nem lesz.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: