Folytatódik a zaklatás miatt elkövetett emberöléses ügy tárgyalása

Tárgyalás időpontja: 
2015. május 19., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
fszt. 25.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2010. június 16. napjától egyéni vállalkozóként egy üzletet üzemeltetett Kalocsán, valamint üzletkötőként is dolgozott.

Kalocsán egy családi házban élt a szüleivel, a III.r. és IV.r. vádlottakkal.

2012. év elején a sértettnek pénzre volt szüksége, így az ismerőse az I.r. vádlottat ajánlotta neki, hogy ő mint üzletkötő kölcsönt tud intézni.

A sértett és az I.r. vádlott között 2012. március 4. napjától szerelmi kapcsolat alakult ki. Az I.r. vádlott nemcsak a sértett lakásán találkozott rendszeresen a sértettel, hanem őt a szüleinek, a III.r. és IV.r. vádlottaknak is bemutatta, mint a barátját, sőt több alkalommal - mint I.r. vádlott barátját - vendégül is látták a sértettet.

A sértettnek anyagi gondjai voltak, így I.r. vádlott - a sértettel fennálló kapcsolata alatt - négy kölcsönt is intézett a számára, melyek részleteit heti rendszerességgel kellett fizetni.

Mivel a sértett nagyon szerelmes volt az I.r. vádlottba, volt olyan, hogy - az anyagi gondjai ellenére - úgy vett fel kölcsönt a saját nevére, hogy a felvett összeget az I.r. vádlott által üzemeltetett üzletbe fektette, azaz a pénzfelvételt követően a pénzt az I.r. vádlottnak adta.

Mivel a sértett az egyik banknál lévő folyószámlájához kapcsolódó 36.367,-Ft tartozását nem tudta fizetni, így ellene 2012. november 20. napján végrehajtási eljárás indult, melynek következményeként 2013. május 2. napján személygépkocsiját is lefoglalták és május 7. napján kivonták a forgalomból.

2012. novemberében az I.r. vádlott tudomására jutott, hogy a sértett büntetett előéletű, illetve tartozásai, anyagi gondjai vannak, ezért a vele való kapcsolattartást próbálta leépíteni, abbahagyni.

A sértett viszont szerelmes volt I.r. vádlottba, így egyrészt a szexuális kapcsolat ritkulása miatt, másrészt az I.r. vádlott üzletébe általa fektetett pénz követelése miatt rendszeresen kapcsolatot keresett I.r. vádlottal, melytől viszont I.r. vádlott elzárkózott.

A sértett kapcsolat-keresése addig fajult, hogy 2013. februárjától szinte napi szinten fenyegette az I.r. vádlottat, hogy a munkája során tanúsított törvénytelenségeket bejelenti a munkáltatójának és így teszi tönkre az I.r. vádlottat.

Az I.r. vádlott szülei (a III.r. és IV.r. vádlottak) eleinte jó kapcsolatban voltak a sértettel, de 2013. februárjától már az I.r. vádlott zaklatásai ezt a viszonyt kikezdték.

2013. március 23. napjána sértett az I.r. vádlottat 13 órakor a munkahelyén megfenyegette, arcon vágta, majd sértett e napon később az I.r. vádlott szüleivel is összeveszett.

A történtek hatására 2013. március 26. napján az I.r. vádlott feljelentést is tett a sértett ellen zaklatás vétsége miatt, mely ügyben a Kalocsai Rendőrkapitányságon eljárás is indult.

2013. márciusában a sértett az I.r. vádlott munkahelyén jelezte, hogy kétes szerződéskötései vannak az I.r. vádlottnak, ezért - a vizsgálat idejére – az I.r. vádlottat 2013. április 5. napján a munkájából felfüggesztették, majd - mivel a vizsgálat a munkájában hibát nem tárt fel -, április 17. napján visszahelyezték a munkakörébe.

Annak ellenére, hogy az I.r. vádlott a szerelmi kapcsolatot nem kívánta felújítani a sértettel, ezt követően is tartotta a kapcsolatot vele, továbbra is találkozgatott a sértettel, a találkozásaik 2013. augusztus közepéig szexuális együttlétet is magukba foglaltak, de most már a szülők tudtán kívül, titokban, illetve nem olyan sűrűséggel, mint a kapcsolatuk elején.

Az I.r. vádlottnak ezzel az volt a célja, hogy a sértettet abban a hitben tartsa, hogy még mindig szerelmesek egymásba, ugyanis ezzel próbálta elérni, hogy a sértett ne tegyen újabb bejelentést ellene és a rendőrségen se jelentse fel.

Közben az I.r. vádlott 2013 márciusában közelebbi kapcsolatba került a II.r. vádlottal is, akivel szintén szexuális kapcsolatot tartott fenn.

A sértettet a ritkuló szexuális együttlétek féltékennyé tették, viszont a feljelentési szándékától nem állt el.

2013. július 11. napján, amikor az I.r. és a IV.r. vádlottak az I.r. vádlott boltjának felszámolásakor a boltban takarítottak, a sértett az üzlet előtt a szülei jelenlétében fenyegette meg az I.r. vádlottat, hogy fel fogja jelenteni a rendőrségen, mert lopja és csalja a pénzt.

A zaklatások, a sértett állandó pénz-visszakövetelése, a feljelentésre irányuló fenyegetései miatt az I.r. vádlott számára már annyira terhes volt a sértett jelenléte, magatartása, hogy az I.r. vádlott elhatározta, hogy a sértettet úgy megvereti, hogy nyomorékká váljon, mert akkor nem tudja majd tovább zaklatni őt és a családját.

2013. májusában az V.r. vádlottal meg is egyezett abban, hogy az V.r. vádlott keres valakit, aki a sértettet megveri. Ezért 300.000,-Ft-ot adott át a részére, illetve elmondta, hogy a sértett hol lakik, milyen kocsija van.

Az V.r. vádlott végül a VI.r. vádlottal állapodott meg abban 2013. július elején, hogy a VI.r. vádlott megveri a sértettet és ezért 200.000,-Ft-ot fizet neki a megbízást adó hölgy által. Továbbította neki a megverendő férfiról az I.r. vádlottól kapott információkat is.

2013. augusztus 2. napján 18 óra 30 perc körüli időben a sértettet a VI.r. vádlott egy autómosónál ököllel úgy fejen ütötte három alkalommal, hogy nevezett az ütésektől eszméletét vesztette.

A sértett azonban a megveretését követően is folytatta zaklató, fenyegető magatartását. Miután 2013 augusztusában a sértett tudomására jutott, hogy az I.r. vádlott a II.r. vádlottal szerelmi kapcsolatot tart fenn, akkor a II.r vádlottat és családját is figyelte, fenyegette.

A sértett 2013 augusztusában - a megveretését követően - ismét bejelentést tett az I.r. vádlott munkája miatt, így az I.r. vádlottat 2013. augusztus 13. napján ismét felfüggesztették a bejelentés kivizsgálásának idejére.

Mivel a sértett a megveretését követően nemcsak folytatta, de nagyobb intenzitással zaklatta, fenyegette az I.r. vádlottat, ő ismét feljelentést tett.

2013 augusztusában az I.r. vádlott 2013. augusztus végén ismételten felkereste az V.r. vádlottat annak érdekében, hogy ismételten megverettesse a sértettet, de most már nagyobb eredménnyel. Ettől nevezett teljesen elzárkózott, ezért az I.r. vádlott elhatározta, hogy ő maga fogja elintézni a sértettet.

2013. szeptember 1. napjára (vasárnap) délután 18 órára a sértettet az I.r. vádlott a házukba hívta arra hivatkozva, hogy a szülők nem lesznek otthon.

A III.r. és IV.r. vádlottak ezen a napon délután valóban elmentek otthonról.

Az I.r. vádlott viszont e napon odahívta a lakásába a II.r. vádlottat is, akivel nem közölte, hogy a sértett is jönni fog hozzá.

Az I.r. vádlott a kb. 18 óra 35 perckor érkező sértett elé ment, a lakás műhelyében találkoztak. Az I.r. vádlott vitát kezdeményezett, így a hangos szóváltásra a II.r. vádlott is lement a műhelybe. Amikor a sértett meglátta II.r. vádlottat, a vita tovább fajult, a sértett sértegette a II.r. vádlott jelenléte miatt az I.r. vádlottat, majd meglökte az I.r. vádlottat és távozni készült.

Ahogy a sértett a kijárat felé fordult, a II.r. vádlott a kezébe vett kb. 10-15 mm átmérőjű, vélhetőleg egy méter hosszú vascsővel hátulról, nagy emberi erővel egyszer fejbe vágta, minek következtében a sértett a földre került. II.r. vádlott a földön fekvő sértett arcára még további ütéseket mért, az ütéseket a feje felől indítva.

A már földön fekvő sértett arcára az I.r. vádlott is több ütést mért a kezében lévő 22-28 mm átmérőjű vascsővel, nagy emberi erővel, felülről lefelé irányuló mozdulattal.

Amikor észlelték, hogy a sértett a bántalmazásuk következtében elhalálozott, akkor I.r. vádlott - 19 óra 13 perckor kezdeményezett hívással - hazahívta a szüleit, a III.r. és IV.r. vádlottakat, akiknek elmondták, hogy a bántalmazásuk következtében a sértett meghalt.

A négy vádlott a sértett holttestét a III.r. vádlott gépkocsijába tette, majd a III.r. vádlott által vezetett gépkocsival a holttestet a Kisfoktő külterületén, az 51-es főút közelében lévő Nagy-éri-csatornához vitték és a csatornába rejtették. Ugyancsak a csatornába dobták a kocsiban a holttest alá tett nylon zsákokat és a sértettől elvett telefont is.

2013. november 10. napján a sértett holttestét a Kisfoktő külterületén található Nagy-éri-csatornában megtalálták.

A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: