Folytatódik a bűnszervezetben elkövetett adócsalás tárgyalása

Tárgyalás időpontja: 
2014. január 21., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
adócsalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Törvényszék
Tárgyaló: 
Díszterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatódik annak a 32 vádlottnak a büntetőügye a Kecskeméti Törvényszéken akik ellen bűnszervezetben elkövetett, az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint az I.r., II.r., III.r., V.r. és VI.r. vádlottak 2006. évtől kezdődően több gazdasági társaságot is alapítottak, illetőleg vettek át más személyektől. A társaságok irányítását névlegesen az ügyvezető pozíciót betöltő II.r., III.r., V.r. és VI.r. vádlottak végezték, őket, és így közvetve a társaságok tevékenységét azonban ténylegesen az I.r. vádlott irányította.

Az érintett cégek tényleges gazdasági, legális bevételszerző tevékenységet a vádbeli időszakban egyáltalán nem végeztek, az ilyen jellegű működéshez szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeknek sem feleltek meg, így különösen nem rendelkeztek sem eszközállománnyal, sem bármilyen munkavégzést teljesíteni tudó alkalmazottakkal.

A gazdasági társaságok létrehozatalának, illetőleg továbbműködtetésének egyetlen célja az volt, hogy a vádlottak – előzetes megrendelés alapján – számlákat tudjanak kibocsátani különböző, egyébként legális gazdasági tevékenységet végző más cégeknek, illetve egyéni vállalkozóknak. Utóbbiak a számlákat saját könyvelésükbe befogadva és adóbevallásukban felhasználva azokat a megfizetendő általános forgalmi adó csökkentésére tudták felhasználni, akár azzal, hogy az ÁFA összegét jogszerűtlenül levonásba helyezték, akár azzal, hogy visszaigénylő pozícióban a visszaigényelt összeg mértékét növelték. A számlákon feltüntetett gazdasági események a megrendelők és az I., II., III., V., és VI.r. vádlottak által irányított társaságok között azon a módon, helyen és időben, ahogyan a számlákon szerepelt, nem valósult, nem valósulhatott meg – figyelemmel a kibocsátó cégek már ismertetett körülményeire is.

A megrendelő társaságok és egyéni vállalkozók, valamint a kibocsátó cégek az I.r., II.r., III.r., V.r., és VI.r. vádlottak közvetlen, vagy áttételes, (számos esetben az eljárás során ismeretlenül maradt) közvetítőket is magába foglaló személyi kapcsolatai útján találkoztak. A megrendelések túlnyomó részét I.r. vádlott szerezte, azonban a cégek névleges ügyvezetői tisztségét betöltő vádlott-társai is hozhattak megrendelést akár a saját, akár társaik cégének.

Az I.r. vádlott a megrendelésekkel összefüggésben szoros kapcsolatban állt a VII.r. vádlottal is, aki nagy mennyiségben közvetített megrendeléseket a vádlottak cégeinek. A VII.r. vádlott tisztában volt azzal, hogy az általa közvetített megrendelések nem tényleges gazdasági tevékenységre, hanem csupán fiktív számlák kiállítására vonatkoznak. A közvetítésért VII.r. vádlott a számlaérték kb. 15%-át kitevő jutalékot kért a megrendelő társaságoktól, személyektől, mint ahogyan I.r. vádlott is kb. a számlaérték 5-8%-ának megfelelő összegű jutalékban részesült azért, hogy az általa irányított valamelyik cég a megrendelőnek a számlákat kibocsássa. Amennyiben valamelyik, a fiktív számlázást végző részére valamelyik vádlott megrendelést szerzett, ugyancsak jutalékban részesült.

A II.r., III.r., V.r. és VI.r. vádlottak, mint a fiktív számlákat kiállító társaságok névleges vezető tisztségviselői, I.r. vádlott irányítása alapján látták el mindazokat a feladatokat, amelyek a számlák kiállításával, aláírásával, a bankszámlára érkezett pénzek felvételével és a cégek törvényes működése látszatának fenntartásával voltak kapcsolatosak.

A törvényes működés látszatának fenntartásában, ennek keretében a számlák kiállításában, a megrendelések fogadásában, a megrendelőkkel való kapcsolattartásban, a számlák alapjának szánt vállalkozói szerződések és teljesítési igazolások összeállításában, közvetítésében közreműködött IV.r. vádlott is, aki könyvelő szakképesítéssel rendelkezett, s akit a feladatok elvégzésére I.r. vádlott kért fel. IV.r. vádlott tevékenységéért I.r. vádlottól időszakonként díjazásban részesült, feladatait alapvetően I.r. vádlott irányítása alapján látta el.

A társaságok névleges vezetői – azaz II., III., V. és VI.r. vádlottak – I.r. vádlottól alkalmanként kisebb-nagyobb, a vádbeli időszak egészét tekintve azonban több millió Ft-ot kitevő összegeket kaptak. Ennek fejében a néveleges cégvezetői feladatokat látták el, számlák kiállításában működtek közre, azokat aláírták, a társaságok bankszámláira érkezett összegeket készpénzben felvették és I.r. vádlottnak azt átadták.

A megrendelők és a számlakibocsátók közötti kapcsolat látszatát volt hivatott fenntartani az a vádlottak által folytatott gyakorlat, amely szerint a kibocsátott számlák ellenértékét a megrendelő társaságok a számlakibocsátó cégek bankszámláira átutalták. Ezeket az összegeket II., III., V. és VI.r. vádlottak minden esetben készpénz formájában felvették, és azokat – az esetek túlnyomó többségében I.r. vádlott útján – visszajuttatták a megrendelőknek. A fent említett jutalékot a vádlottak a készpénzfelvételt követően a készpénzösszegek megfelelő részének visszatartásával realizálták. Azon megrendelők esetében, amelyeket VII.r. vádlott közvetített, a felvett összegeket I.r. saját maga vagy II.r. vádlottal együtt személyesen adta át VII.r. vádlottnak, aki azokat továbbította.

A vádirat szerint az I., II., III., IV., V., VI., és VII. r. vádlottak egy hosszabb időn, több mint két éven át tartó olyan tevékenységben működtek közre, amelynek lényege számos gazdasági társaság részére adóelkerülő magatartás elősegítése volt. A vádlottak mindegyike tisztában volt azzal, hogy az általuk végzett cselekmény törvénytelen, azt rendszeres anyagi haszonszerzés céljából mégis tartósan, életvitel-szerűen végezték. A vádlottak között feladatmegosztás jött létre, a számlázási tevékenység irányítója közvetlenül I.r. vádlott volt, azonban a cselekmények véghezvitelét, azok folyamatosságát a nagyszámú megrendelés közvetítésével VII.r. vádlott is jelentősen előmozdította. II., III., IV., VI. és VI‮. r. vádlottak cselekményüket I.r. vádlott útmutatása alapján látták el, azonban mindegyikük átlátta az egész folyamat lényegét.

A Főügyészség a vádiratban 9 vádlott esetében letöltendő, a többiek esetében pedig végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.

Ítélethirdetés még nem lesz.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: