Folytatódik a Kecskeméti Járásbíróságon az a büntetőügy, melynek tárgya kuruzslás és csalás

Tárgyalás időpontja: 
2013. október 1., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
csalás bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Kecskeméti Járásbíróság
Tárgyaló: 
I. emelet 131. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatódik a Kecskeméti Járásbíróságon az a büntetőügy, melynek tárgya kuruzslás és csalás.

A vádirat lényege szerint a vádlott 2009. évtől 2011. évig – illetve egy sértett esetében már 2007. évtől kezdődően – a vele ismerősi, baráti viszonyban álló több személy bizalmát kihasználva, tőlük hamis indokokra hivatkozással kért és kapott különböző összegű, összességében több milliós nagyságrendű készpénzt, az esetek többségében bankszámlájára történt átutalással, míg néhány esetben személyes átadással. A vádlott ezen időszakban semmilyen legális jövedelemmel nem rendelkezett, megélhetését ezen sértettek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények elkövetéséből – cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve megvalósítva – biztosította.

Néhai Z. Gy. I-né sértettet a vádlott 1995-ben ismerte meg, öt éven keresztül állt baráti kapcsolatban a sértett egyik lányával, majd szakításukat követően a sértett és a vádlott továbbra is tartotta egymással a kapcsolatot – a vádbeli időszakban már csak kizárólag telefonon keresztül, mivel a vádlott valótlanul arra hivatkozott a sértettnek, hogy külföldön tartózkodik, holott Budapesten élt -. A vádlott hosszú évek során teljességgel a sértett bizalmába férkőzött.

A sértett magánéletének legbizalmasabb részleteibe is beavatta a vádlottat, így amikor nála 2009. májusában mellrák betegséget diagnosztizáltak, a vádlottal ezt is megosztotta. A vádlott és a sértett ezt követően napi szinten telefonos kapcsolatban álltak egymással, így a vádlott folyamatosan értesült a sértettől betegsége aktuális állásáról, arról, hogy mikor, melyik egészségügyi intézménybe megy, mik a vizsgálati eredményei, kezelőorvosai számára konkrétan milyen gyógyszereket, illetve terápiát írtak elő. A vádlott ezen telefonbeszélgetéseik alkalmával eleinte különböző – többnyire az általa e témában az interneten olvasottakat megosztva a sértettel – különböző életviteli, táplálkozási tanácsokat adott. A néhai sértett betegsége súlyosságának tudatában kereste gyógyulásának lehetőségeit, ezt kihasználva a vádlott az alábbiakat hitette el vele:

A vádlott azt állította néhai sértettnek, hogy rendszeresen jár külföldre, Nagy-Britanniába és az Egyesült Államokba, ennek során neves orvosokkal került ismerősi viszonyba. Állítása szerint az egyik USA-ban élő professzor egy olyan őssejt terápiát dolgozott ki, mely a rákgyógyítás jelenlegi legkorszerűbb – de még csak kísérleti stádiumban lévő – módszere, ugyanakkor a jelenleg Magyarországon alkalmazott gyógymódok gyógyulást nem hoznának a sértett számára. A vádlott elmondása szerint ezen terápia lényege, hogy újszülöttek köldökzsinór véréből kinyert anyagot befecskendezéses eljárással juttatnak a rákos szervezetbe, mely anyag felszívódását különböző kapszula alakban előállított gyógyhatású készítmények segítik. A vádlott ezt követően elhitette a sértettel, hogy ezen – tetemes pénzösszegekbe kerülő és e mellett jelentős vámmal is terhelt -gyógyszereket ő külföldi kapcsolatai révén be tudja szerezni a sértettnek, aki azoknak az előírtak szerinti alkalmazása mellett száz százalékosan fel fog épülni. Néhai sértett a vádlott ezen – minden valós alapot nélkülöző – állításaiban bízva, betegsége 2009. májusában történt diagnosztizálását követően a szakorvosok által előírt gyógykezeléseket – különösen az ebben a stádiumban leghatékonyabbnak bizonyuló kemoterápiás kezelést – nem vette fel, más esetben csak késve, illetve a terápiát egy-két kezelés után abbahagyva vette csak fel. A vádlott 2009. nyarától 2011. májusáig terjedő időszakban több esetben küldött postai úton – feladóként nem létező, általa orvosnak mondott személyek nevét feltüntetve – a sértett részére valótlan hivatkozásai szerint őssejtet tartalmazó, illetve az őssejt szervezetbe való beépülését elősegítő kapszulákat, melyek általa hivatkozott ellenértékét, illetve „vámoltatásának” a díját kifizettette a sértettel. Mind e mellett a néhai sértettel azt is elhitette, hogy az általa beszerzett és külföldről küldött készítményeknek a sértett szervezetére gyakorolt hatását műholdon keresztül folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, erre hivatkozással folyamatosan tájékoztatta a sértettet arról, hogy „az őssejtek száma” az előírt gyógyszerek és a sértett által a vádlott tanácsai alapján elfogyasztott ételek hatására mikor, hogyan módosult. Diagnózist állított fel a sértett vérnyomásáról, vérsüllyedéséről, gyomor nyálkahártyájának, agyműködésének állapotáról, pontosan előírta továbbá számára a postai úton küldött, gyógyszernek mondott kapszulák pontos adagolását.

A vádlott a súlyos betegséggel küzdő és e betegségéből felgyógyulni kívánó néhai sértett bizalmát és ezen elesett állapotát teljességgel kihasználva konkrétan az alábbi összegekkel károsította meg a néhai sértettet.

Néhai sértett a vádlott bankszámlájára összesen 32.078.000 Ft összeget fizetett be – több részletben.

A vádlott által a néhai sértett részére postai úton megküldött készítmények valójában sem őssejtet, sem gyógyszer hatóanyagot nem tartalmaztak, azok a kereskedelmi forgalomban néhány ezer forint ellenértékért beszerezhető étrend-kiegészítők voltak.

A sértett a szakorvosok által előírt kezeléseket a vádlott valótlan ígéreteinek, rábeszélésének hatására nem vette fel, miután ekkorra már teljességgel a vádlott befolyása alá került. A vádlott által küldött - a vádlott állításától eltérően semmiféle rákellenes hatóanyagot nem tartalmazó – készítmények ugyanakkor a megfelelő kezeléseket nem helyettesítették, az előírt gyógyszeres és kemoterápiás kezelések elmaradása a sértett betegség túlélési esélyét nagymértékben rontotta. A sértettnél daganatos betegsége a vádlott magatartásának következtében gyors progressziót mutatott, holott amennyiben a betegsége 2009. májusában történt felismerését követően a szakorvosok által számára előírt – az alkalmazható terápiák közül az orvostudomány jelenlegi állása szerint ezen stádiumban leghatékonyabbnak tartott – kezeléseket kellő időben és kellő rendszerességgel felvette volna, azok elutasítása helyett, úgy klasszikus antiosztrogén terápia esetén túlélési esélye 64 %, míg kombinált kezelés esetén 88 % lett volna.

A sértett egészségi állapota a jelen vádpontbeli cselekmény tárgyában megindult büntetőeljárás során fokozatosan rosszabbodott, majd végül 2011. július 10. napján elhalálozott a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: