Előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntettének tárgyalása a Kecskeméti Törvényszéken

Tárgyalás időpontja: 
2013. július 9., kedd 09.00
Ügy tárgya: 
emberölés bűntette
Tárgyaló: 
fszt. 10. számú tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken az a 4 vádlottas büntetőügy, melynek tárgyát előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények képezik.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken az a 4 vádlottas büntetőügy, melynek tárgyát előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények képezik.

A vádirati tényállás lényege szerint az I. r. vádlott 2005. év folyamán ismerte meg a sértettet, akit több alkalommal megkért különféle fordítási munkák elvégzésére. A schizoaffektív zavar mániás típusú pszichiátriai betegséggel küzdő sértett egyre inkább a jó rábeszélő készséggel és magabiztos fellépéssel bíró I. r. vádlott befolyása alá került és maradéktalanul megbízott benne. A sértett 2007. év február 21. napján eladta bajai társasházi lakás ingatlanát az I. r. vádlottnak.

Mivel az adásvétel a sértett érdekei alapján nem volt indokolható és a vételár általa történő átvétele is megkérdőjelezhető volt, a későbbiekben az adásvételi szerződés semmisségének megállapítása érdekében a sértett - édesapja közreműködésével - pert indított az I. r. vádlottal szemben a Bajai Városi Bíróságon, azonban később - minden valószínűséggel az I. r. vádlott ráhatásának köszönhetően - a pertől elállt, ezért azt a bíróság megszüntette.

A sértett rendelkezett egy lakással Pécsett is. 2008. év elején – valószínűsíthetően az I. r. vádlott ráhatására - az ingatlan eladásáról döntött. Az eladás szükségességéről az attól sokáig vonakodó és az ingatlan tulajdonjogát ½ arányban birtokló édesapját azzal győzte meg, hogy Kecskemétre akar élettársával költözni. Ezt követően egy, a sértett és édesapja között kötött – tényleges vételár kifizetéssel nem járó – adásvételi szerződés alapján a lakás teljes egészében a sértett tulajdonába került, majd ezután került sor a lakás tényleges eladására.

Az adásvétel létrejöttében aktív szerepet játszott az I. r. vádlott, aki – a vételárnak a sértettől való későbbi jogellenes megszerzése érdekében - vevőt szerzett az ingatlanra, illetve közreműködött a vevő és a sértett közötti megállapodásban.

2008. március. 27. napján Pécsett létrejött az adásvételi szerződés, az ingatlan 6.500.000-Ft-os vételárának kifizetése készpénzben megtörtént és azt a sértett átvette.

A szerződést megkötését és a vételár átvételét követően az I.r. vádlott a vételárat magához vette, kilátásba helyezve annak rövid időn belül történő visszaszármaztatását. A pénz visszaadása ürügyén vendégségbe hívta a sértettet és élettársát Bátmonostorra, azonban ekkor már eldöntötte, hogy a pénzösszeg megtartása érdekében megöli őket, majd azt a látszatot kelti, hogy hosszabb időre elutaztak.

Tervének végrehajtása érdekében felkérte az ekkor még fiatalkorú II. r. valamint IV. r. és III. r. vádlottakat a sértettek megölésében való közreműködésre.

Az I r. vádlott a bűncselekmény végrehajtása érdekében részletes tervet készített, a szükséges körülményekről gondoskodva lőfegyvert szerzett, a bűncselekmény elkövetésének, illetve a holttestek elrejtésének tervezett helyszínét gondosan kiválasztotta, illetve az elkövetéshez szükséges egyéb eszközöket is biztosította, majd vádlott társai tudomására hozta, hogy az elkövetés során kinek milyen feladatot szán.

A megbeszélésnek megfelelően 2008. március 28. és március. 29.napja közötti időben - a nappali órákban – a négy vádlott gépkocsival megjelent Bátmonostor község keleti, külterületi részén fekvő telepített fenyveserdő területén ahol a holttestek későbbi elrejtése érdekében a Bátmonostor-Vaskút községeket összekötő műúttól északra, mintegy 1 km távolságra egy kb. 2 méter mély gödröt ástak.

Ezt követően a község belterületén a III. r. vádlott kiszállt a gépkocsiból, majd az I r., a II. r. és a IV. r. vádlottak az I.r. vádlott gépkocsijával Bajára mentek, ahol felvették a sértetteket.

A sértettekkel együtt - ekkor már az esti órákban – az I.r. vádlott családja tulajdonában lévő, - akkor használaton kívül, de bebútorozva álló - bátmonostori lakóházhoz mentek.

A sértetteket a ház zárt bejáratától balra nyíló szobába vezették, ahol közösen megvacsoráztak. A vacsorát követően az I. r. vádlott a birtokában lévő 6.35 mm kaliberű lőfegyvert átadta a II. r. vádlottnak, hogy azzal ölje meg a férfi sértettet. Nevezett sértett a vacsorát befejezve a vádlottak társaságában kilépett a lakóházból a zárt udvarra cigarettázni. A II. r. vádlott ekkor a gyanútlan sértett mögé lépve, tarkójához közel, kb. 30 cm távolságra tartotta a lőfegyvert és abból egy lövést adott le rá. A lövést követően a sértett összeesett és a koponyájába hatoló lövedék okozta sérülés következtében azonnal elhalálozott.

Ezt követőn – korábbi megbeszélésüknek megfelelően – az I r. vádlott felszólította a IV. r. vádlottat, hogy a bejárati ajtó mellé készített fémcsövek egyikével üsse le az épületben lévő másik sértettet. A sértett nem fogott gyanút, mivel a helyiségben zene szólt és a kis kaliberű lőfegyver okozta hanghatást nagy valószínűséggel nem észlelte.

A IV. r. vádlott a felhívásnak eleget téve a lövést követően, másodperceken belül az épületbe belépve, az éppen felé forduló sértett fejére sújtott egy kb. 1 méter hosszúságú, 2-3 cm átmérőjű üreges fémcsővel, aki ennek következtében összeesett. A földön fekvő sértettet ezt követően a házba belépő I. r. és II. r. vádlottak is fémcsövekkel bántalmazták, aminek következtében elhalálozott.

A sértettektől minden használati tárgyukat, igazolványukat elvették az esetleges személyazonosítás megnehezítése, illetve lehetetlenné tétele érdekében.

Ezt követően a holttesteket szőnyegbe csavarták, majd a már előre kiásott gödörhöz vitték, ahol elásták.

A sértettek holttestének kihantolására 2010. július 19. napján, Bátmonostor község külterületén a korábban megjelölt helyszínen került sor.

A II. vádpont lényege szerint az I. r. vádlott és ezen vádpont sértettjének házastársa között 2008. év végén érzelmi kapcsolat alakult ki. 2009. év elején az I. r. vádlott már fontolgatta, hogy a sértettet megöli, melyre irányuló szándékát több esetben is hangoztatta.

Az ölési cselekmény végrehajtása érdekében 2009. év tavaszán felvette a kapcsolatot a sértettel, akivel találkozót beszélt meg, amelyre a Bátmonostoron került sor, ahol korábban elkövetett ölési cselekményt is végrehajtották.

Az I. r. vádlott a találkozó előtt felbujtotta az ekkor már felnőttkorú II. r. vádlottat, hogy a bűncselekmény elkövetésében vegyen részt és ölje meg a sértettet. A bűncselekmény végrehajtása érdekében átadta a birtokában lévő ismeretlen típusú és kaliberű lőfegyvert a II. r. vádlottnak és arra kérte, hogy a találkozó idején a ház mellékhelyiségében elrejtőzve, az általa adott jelre lépjen elő és lője le a sértettet.

A sértett a találkozóra egyedül érkezett, majd az I. r. vádlottal bement a ház azon helyiségébe, ahol a korábbi ölési cselekmény is történt.

A beszélgetés során az I.r. vádlott az előre megbeszélt jelet megadta. Ekkor a II. r. vádlott - mivel az emberölés végrehajtása nem állt szándékában - a mellékhelyiségből előlépve a nála lévő lőfegyverrel szándékosan a sértett irányába, de mellé lőtt, majd a helyszínről elmenekült. Cselekményével ugyanakkor a lőfegyver kezelésére és használatára vonatkozó szabályokat megszegve, szándékosan közvetlen veszélyhelyzetet idézett elő, amely a sértett életét, illetve testi épségét közvetlenül veszélyeztette.

A cselekményt követően az I. r. vádlott egyedül maradt a sértettel, aki a birtokában lévő, ismeretlen típusú és kaliberű lőfegyvert az I. r. vádlottra fogta, számon kérve rajta az előzőleg történteket, azonban az I. r. vádlott könyörgésére őt nem bántotta, hanem a helyszínt elhagyta.

Az I. r. vádlott azonban a sértett életének kioltására irányuló szándékával ezt követően sem hagyott fel, az általa végrehajtott és immár befejezett ölési cselekményre 2009. július 19. napján került sor.

A sértett 2009. július 18. napján a Baja, Petőfi-szigeten megrendezett EFOTT (Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója) fesztiválon vett részt, ahonnan gépkocsijával 2009. július 19. napján 02.00 órát követően indult haza a bajai családi házába, ahol életvitelszerűen egyedül lakott.

Az I. r. vádlott a hazaérkező, gyanútlan sértettre a nála lévő 9 mm-es kaliberű, ismeretlen típusú lőfegyverrel két lövést adott le, közvetlenül a fejére célozva, melyektől nevezett a helyszínen elhalálozott.

Ezt követően az I. r. vádlott a bűncselekmény végrehajtásáról előzetesen tudomással nem bíró III. r. vádlott bátmonostori lakására ment, ahol megkérte őt, hogy a holttest elrejtésében segédkezzen neki, melyet az I. r. vádlott – a korábbiakhoz hasonlóan - a holttest Bátmonostor község külterületén való elásásával tervezett végrehajtani.

A III. r. vádlott a segítség nyújtására ígéretet tett, melynek érdekében mindketten a saját személygépkocsijukkal Bajára mentek. A III. r. vádlott a helyszín közelében várakozott, ez idő alatt pedig az I. r. vádlott a holttestet a saját személygépkocsijába rejtette, illetve a házból magához vette a sértett tulajdonát képező notebookot, telefont és arany karórát, valamint ismeretlen mennyiségű készpénzt.

A vádlottak a sértett holttestét Bátmonostor közelében egy gödörbe temették, ahol 2010. július 20. napján a nyomozók felfedezték.

Az ügyészség az I.r. vádlottal szemben tényleges életfogytiglani büntetést, társaival szemben pedig fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A vádlottak előzetes fogvatartásban vannak.

Eljáró bíróság: