Tanúgondozás

A tanúzás minden állampolgár kötelezettsége, hiszen a tanúknak olyan tényekről lehet tudomásuk – polgári, büntető és munkaügyi ügyekben egyaránt – amelyek a tényállás megállapításához, a bírósági eljárások lezárásához, ezáltal a bíróságok igazságszolgáltatási feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek. A bíróság előtti megjelenés és a vallomástétel időnként terhekkel, kellemetlenséggel is járhat (utazás, vádlottal való találkozás, munkahelyi, családi kötelezettségek teljesítése), azonban nem szabad elfelejteni, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy bűncselekmény áldozatává válik vagy polgári eljárásban kényszerül az igazának bizonyítására.

A tanúzási kötelezettség magában foglalja a bíróság idézésére történő megjelenést, vallomástételt és az igazmondást. Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén a tanúval szemben rendbírság szabható ki, kötelezhető a meg nem jelenéssel, illetőleg az eltávozással okozott költségek megfizetésére, valamint elővezetése is elrendelhető, amelynek költségeit neki kell viselnie. A bíróságnak azonban nem célja a kényszerintézkedések alkalmazása, ehelyett olyan körülmények biztosítására törekszik, amelyek következtében a tanúk önkéntesen megjelennek és vallomást tesznek.

A tanúkban gyakran számos kérdés merül fel a fenti kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, ezért került bevezetésre 2009-ben a Kecskeméti Törvényszéken és a Kecskeméti Járásbíróságon a tanúgondozás intézménye, amelynek keretében kapcsolattartó, úgynevezett tanúgondnok került kijelölésre.

A tanúgondnokot a tanúk távbeszélőn, illetve levél útján megkereshetik, vele előzetes egyeztetés alapján személyesen is találkozhatnak. A kijelölt személy tájékoztatja a tanút általánosságban a jogairól és kötelezettségeiről, a bíróság elérhetőségéről, a költségtérítési lehetőségekről, az igazolatlan távolmaradás következményeiről, valamint a kimentés módjáról. A fentieken túl a tanúgondnok -kérelemre, előzetes bejelentés alapján- engedélyezheti tanúszoba igénybevételét abban az esetben, ha a tanú személyes biztonsága (különös tekintettel a büntetőeljárás során a sértett, vagy más tanú esetében, ha a vádlottal, vagy rokonaival a folyosón történő várakozás fizikai, illetve lelki megfélemlítést eredményezne) vagy gyermekének ideiglenes megőrzése okából indokolt. Fontos azonban leszögezni, hogy a tanúgondnok konkrét ügyben érdemben nem nyilatkozhat, a tanú vallomásával kapcsolatban tanácsokat nem adhat.

Az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbb megkeresés amiatt érkezik, hogy a tanú a tárgyaláson – egyéb elfoglaltsága miatt – nem tud megjelenni. Ebben az esetben a tanúgondnok tájékoztatja, hogy nem elégséges részére bejelenti a távolmaradást, hanem lehetőleg még a tárgyalás előtt (amint az akadály a tudomására jut, haladéktalanul), vagy az akadály megszűnését követően nyomban igazolna kell a bíróság felé a távolmaradás okát. A távolmaradás okaként több tanú jelöli meg azt, hogy munkáltatója nem engedte el. Ez arra vezethető vissza, hogy vannak munkáltatók, akik nincsenek tisztában azzal, hogy a tanúzás állampolgári kötelezettség, ezért a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a Munka Törvénykönyvének 55. § (1) bekezdés i) pontja alapján, bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra. Tehát a tanú nem hivatkozhat alapos okkal a munkavégzési kötelezettségre. A gyakorlatban számos problémát okoz az, hogy a tanúnak nem tudják, hogy részükre költségtérítés jár. A 14/2008. (VI. 27.) IRM. rendelet alapján a tanú jogosult útiköltségre, szállásköltségre, ellátási költségre és a munkából kiesett időre járó költségtérítésre, a Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.

2013-ban a Kecskeméti Törvényszék kiemelten foglalkozik a tanúgondozás intézményének az egész Törvényszék illetékességi területén történő bevezetésével, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás kialakításával, amelynek keretén belül valamennyi helyi bíróságon kinevezésre kerültek a tanúgondnokok és kialakításra kerültek a gyermeksarkok, ahol a gyermekek kis asztalok, székek mellett, rajzeszközök igénybevételével várakozhatnak.

Az egyes helyi bíróságok – a sajátosságok figyelembe vételével – egységes, részletes tájékoztatót mellékelnek a tanú részére küldött idéző mellé, amely számos hasznos információt tartalmaz. Amennyiben a tanúban további kérdések merülnek fel, telefonon vagy személyesen felveheti a kapcsolatot a tanúgondnokainkkal.