Védő kizárás a dr. C. Cs. és társai ellen indított büntetőügyben

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat a Szegedi Törvényszék előtt dr. C. Cs. I. r. vádlottal és 20 társával szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott esetében pedig jogerős ítéletet is hozott.

Ezt követően a Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A kijelölés folytán eljáró Kecskeméti Törvényszék további egy vádlott tekintetében tartott előkészítő ülést, majd azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, 2020. október 1., 2020. október 6., 2020. október 8., 2020. október 13. és 2020. október 15. napjára tárgyalást tűzött ki, amelyeket azonban megtartani nem tudott, mert a X.r., XIII.r. és a XXI.r. vádlottak védelmét ellátó védőt az eljárásból ki kellett zárni (az eljárás korábbi szakaszában annak ugyanis az V.r. vádlottnak a védelmét is ellátta, aki az eljárás során, egyezséget kötött és akivel szemben a Szegedi Törvényszék 2019. június 26. napján ítéletet is hozott).

A Kecskeméti Törvényszék időközben az eljárásból az I.r. vádlott vezető védőjét is kizárta, mivel a nyomozás során kettő tanú képviseletét is ellátta ( az egyik tanú tárgyalásra idézését a Csongrád Megyei Főügyészség, a másik tanúét pedig több védő indítványozta, aminek a Szegedi Törvényszék korábban helyt adott).

A 2018. július 1. napján hatályban lépett Büntetőeljárási Törvény - szemben a korábbi szabályozással, ami csak a terhelt és a tanú egyidejű képviseletét zárta ki – nem teszi lehetővé, hogy olyan védő járjon el az ügyben, aki tanú képviseletét is ellátta, vagy ellátja. Mivel nincs olyan átmeneti szabály, ami a folyamatban lévő ügyekre nézve a korábbi szabály alkalmazását írná elő, ezért a vezető védő az eljárásban nem vehet részt.

A tárgyalás új időpontjának kitűzéséről a bíróság a védő kizárása tárgyában hozott végzések véglegessé válása, illetve ennek függvényében az új védő meghatalmazása/kirendelése után intézkedik.

Kecskemét, 2020.                                          Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya