KÉSŐBBI IDŐPONTBAN KEZDŐDIK DR. C.CS . ÉS TÁRSAINAK BÜNTETŐPERE A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat a Szegedi Törvényszék előtt dr. C. Cs. I. r. vádlottal és 20 társával szemben költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott esetében pedig jogerős ítéletet is hozott.

Ezt követően a Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A kijelölés folytán eljáró Kecskeméti Törvényszék további egy vádlott tekintetében tartott előkészítő ülést, majd azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, 2020. október 1., 2020. október 6., 2020. október 8., 2020. október 13. és 2020. október 15. napjára tárgyalást tűzött ki.

Az iratok tanulmányozása során a Kecskeméti Törvényszék észlelte, hogy a X.r., XIII.r. és a XXI.r. vádlottak védelmét ellátó védő korábban – 2017. október 9. és 2018. november 21. napja között – annak az V.r. vádlottnak a védelmét is ellátta, aki az eljárás során, egyezséget kötött és akivel szemben a Szegedi Törvényszék 2019. június 26. napján ítéletet is hozott.

A büntetőeljárási törvény kimondja, hogy ugyanazon tényállás vonatkozásában a bűnösségüket tagadó és azt elismerő vádlottak védelmét – az érdekellentét miatt – ugyanazon védő nem láthatja el. Azon védőt pedig, aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsított az eljárás során, az eljárásból ki kell zárni.

Erre figyelemmel a Kecskeméti Törvényszék a védőt az eljárásból kizárta. A határozattal szemben jogorvoslatnak van helye.

A tárgyalás új időpontjának kitűzéséről a bíróság a végzés véglegessé válása, illetve ennek függvényében az új védő meghatalmazása/kirendelése után intézkedik.

Kecskemét, 2020. szeptember 24.

Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya