Elsőfokon elutasította a bíróság dr. Czeglédy Csaba politikus keresetét

2019. április 25-én tartott első, ún. perfelvételi, majd nyomban érdemi tárgyalást a Kecskeméti Törvényszék abban a személyiségi jogsértés megállapítása iránti polgári perben, melyet dr. Czeglédy Csaba politikus-jogász indított a Szegedi Törvényszék ellen. Czeglédy Csaba mint felperes személyiségi jogainak megsértésének megállapítását kérte a bíróságtól arra hivatkozással, hogy az ellene folyamatban lévő büntetőeljárásban a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék olyan eljárásjogi, ügyviteli mulasztásokat vétett, amelyek személyes szabadságának és az egészséghez fűződő jogának megsértését eredményezték. Az alperesi törvényszék a kereset elutasítását kérte. Az eljáró bíró személyesen hallgatta meg Czeglédy Csabát, a rendelkezésre álló bizonyítékok tükrében pedig úgy ítélte meg, hogy az ügyben érdemi döntés hozható, ezért a tárgyalás berekesztését követően azonnal ítéletet hirdetett. Az elsőfokú bíróság a kereset elutasításáról döntött, mely döntését azzal indokolta, hogy a törvényszék által sem vitatott ügyviteli mulasztások önmagukban nem adtak alapot arra, hogy a személyiségi jogsértés megállapítható legyen. Az ítélet ellen Czeglédy Csaba tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.

Kecskemét, 2019. április 26.

                                                                       Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya