VÁDMÓDOSÍTÁSSAL ÉS AZ I. R. VÁDLOTT TOVÁBBI KIHALLGATÁSÁVAL FOLYTATÓDOTT A PARNDORFI-ÜGY

A mai tárgyalási napon vádmódosításra és az I. r. vádlott további kihallgatására került sor.

A vádmódosítás a vádlottak személyét, a tényállások lényegét nem érintette, kizárólag az elkövetések körülményeinek módosítására, kiegészítésére, a XXVI. vádpont minősítésének pontosítására terjedt ki. Ez a vádlottaknak a tárgyalás során tett vallomásaira és észrevételeire tekintettel vált szükségessé.

Az I. r. vádlott összefüggő vallomásában vitatta azt, hogy az embercsempészések végrehajtása során a szállított személyeknek a hely szűkössége, valamint a zsúfoltság gyötrelmet okozott volna, ugyanis általánosságban az embercsempészek törekedtek arra, hogy a csempészett személyek érdekeinek megfelelően alakítsák ki a szállítás körülményeit. Továbbá elmondta, hogy ő a bűnszervezet hierarchiájában a II. r. vádlottal állt egy szinten, utasításadási joggal nem rendelkezett. A Parndorfi-üggyel összefüggésben előadta, hogy a tragédia az ő közreműködése nélkül is bekövetkezett volna, ugyanis nem ő volt ennek a bűnszervezetnek a vezetője.

A IV. r. vádlott észrevételében kifejtette, hogy a Parndorfi- szállítás során mind az I., mind a II. r. vádlott utasításokkal látták el.

Az eljárás 2018. május 25. napján a vádlottak esetleges vallomásaival, továbbá iratismertetéssel folytatódik.

Kecskemét, 2018. május 18.

Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya