A tanúk a hatékony és időszerű bírósági eljárások biztosítékai

A tanúzás minden állampolgár kötelezettsége, hiszen a tanúknak olyan tényekről lehet tudomásuk – polgári, büntető és munkaügyi ügyekben egyaránt – amelyek a tényállás megállapításához, a bírósági eljárások lezárásához, ezáltal a bíróságok igazságszolgáltatási feladatainak ellátásához nélkülözhetetlenek. A bíróság előtti megjelenés és a vallomástétel időnként terhekkel, kellemetlenséggel is járhat (utazás, vádlottal való találkozás, munkahelyi, családi kötelezettségek teljesítése), azonban nem szabad elfelejteni, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy bűncselekmény áldozatává válik vagy polgári eljárásban kényszerül az igazának bizonyítására.

A Kecskeméti Törvényszék 2018-ban is kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a bírósághoz való hozzáférés az eljárások minden résztvevője, így a tanúk számára is biztosított legyen, E körben a bíróságok feladata elősegíteni, hogy a tanúk az idézésükből eredő kötelezettségeiket teljesítsék.

A tanúk jelentős részének idegen a bíróság előtti eljárás menete, nem ismerik jogaikat, kötelezettségeiket, így esetlegesen tartanak is a megjelenéstől. Ez a helyzet teljes mértékben érthető is, hiszen ki szeretne megjelenni például egy olyan ügyben, ami évekkel korábban történt és alig emlékszik rá, vagy a folyosón együtt várakozni annak a vádlottnak a hozzátartozóival, aki a tanú sérelmére bűncselekményt követett el.

Tudni kell azt is, ha a tanú a bíróság idézésére nem jelenik meg a tárgyaláson, azzal jelentősen késlelteti az eljárás befejezését.

Ezért a bíróságok feladata, hogy a tanúkat széleskörűen tájékoztassák eljárási jogaikról, kötelezettségeikről a bírósági tárgyalást megelőzően, hogy minden szükséges információ birtokában, félelemtől mentesen, a körülményekhez képest kellemes légkörben tehessék meg vallomásukat. Ezért került bevezetésre 2009-ben az úgynevezett tanúgondozás intézménye a Kecskeméti Járásbíróságon és Kecskeméti Törvényszéken. Ettől kezdve a tanúk telefonon, de akár személyesen is megkereshetik a speciális ismeretekkel rendelkező tanúgondnokot, aki a felmerült kérdésekben felvilágosítást ad, akin keresztül jogszabályban meghatározott esetekben előzetesen kimenthetik távolmaradásukat. Továbbá indokolt esetben a tanúgondok is engedélyezheti a tanúszobában történő várakozást annak érdekében, hogy a tanúnak ne kelljen a bíróság folyosóján együtt tartózkodnia az eljárás többi résztvevőjével, vagy azok hozzátartozóival, akik jelenléte gátolja a félelemmentes vallomástételben.

Bár pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre e körben, de rövid időn belül érezhetővé vált, hogy kevesebb tárgyalás marad el azért, mert a tanúk nem jelennek meg. Így egyértelmű lett, hogy a hatékony és időszerű igazságszolgáltatás érdekében ezt az intézményt fejleszteni kell, körét ki kell szélesíteni a törvényszék illetékességi területéhez tartozó valamennyi járásbíróságra, ez 2013-ban meg is történt.

A fenti célkitűzés évről évre megvalósul, amelynek eredményeként 2018-ban a törvényszékre, az összes járásbíróságra, a közigazgatási és munkaügyi bíróságra kijelölésre kerültek a tanúgondnokok és helyetteseik, akik teljes munkaidőben a tanúk rendelkezésére állnak telefonon és személyesen is, emellett most tervezzük egy külön e-mail cím létrehozását a tanúk részére annak érdekében, hogy a tanúk a számukra legkényelmesebb módját választhassák a bírósággal való kapcsolatfelvételnek.

2013 óta működik a tanúgondozás folyamatos fejlesztésére létrehozott törvényszéki munkacsoport, amelynek tagjai polgári és büntető ügyszakos bírák, valamint több tanúgondnok is. A közös munka, az együtt gondolkodás eredményeként elmondható, hogy a Kecskeméti Törvényszék országosan is élen jár a tanúgondozásban, ehhez hozzájárul az is, hogy a munkacsoport tagok rendszeresen részt vesznek központi képzéseken, az ott megszerzett ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat megosztják az összes tanúgondnokkal. Az országos mellett a törvényszék is tart helyi képzéseket, mert elengedhetetlen, hogy a tanúgondnok jól és egységesen végezzék munkájukat az összes járásbíróságon függetlenül attól, hogy akár évek óta csinálják, akár a közelmúltban nyertek kinevezést.

Fontos kiemelni, hogy a tanúk a tanúgondnokokkal találkoznak először, így a bíróságok iránti bizalom erősítésének fő letéteményesei is ők lehetnek.

Kecskemét, 2018. február 14.

a Kecskeméti Törvényszék

Sajtóosztálya