A Kecskeméti Törvényszék közleménye

A Kecskeméti Törvényszék a mai napon meghozott határozatában megsemmisítette Baja Város Helyi Választási Bizottsága 17/2013(IX.22.) HVB. számú, Baja város 03. számú egyéni választókerületében a 2013. szeptember 22. napján tartott időközi önkormányzati választás eredményét megállapító határozatát,és Baja város 03. számú egyéni választókerületében, a 32. számú szavazókörben a szavazást megismétlését rendelte el.

A bíróság határozatának indokolásában megállapította a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, hogy a szavazás helyszínére szervezetten szállítottak választópolgárokat, ami a vonatkozó jogszabály szerint kampánycsend-sértésnek minősül. Nem került megállapításra, hogy a szervezett szállítás bármely politikai párthoz, jelölthöz, vagy jelölő szervezethez köthetően valósult meg, azonban ennek a megállapítása nem feltétele a kampánycsendsértés megvalósulásának, mint ahogy arra több bírósági döntés is rámutatott a korábbi választások kapcsán. Ilyen tartalmú iránymutató döntésre a törvényszék határozata is hivatkozott. A törvényszék a 2010. évi választások idején hatályban lévő jogszabályok alapján döntött.