Ítélkezési szünettel kapcsolatos információk

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. július 15. napjától megkezdődött a bíróságokon az ítélkezési szünet, amely 2020. augusztus 20-ig tart. Az ítélkezési szünet tartama alatt a bíróságok - fő szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat.

A polgári perrendtartás hatálya alá tartozó eljárásokban - bizonyos kivételektől eltekintve - az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele az ítélkezési szünet időszaka. Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le.

A határidők számítása szempontjából az ítélkezési szünet ezen szabályai nem alkalmazandók törvény alapján soron kívül intézendő ügyekben, pl. az előzetes bizonyítás vagy egyes végrehajtási perek esetén, továbbá ha a felek ezt közösen kérték, illetve ha törvény kizárja pl. nemperes eljárások esetén. Ezen ügyekben az eljárási határidők az ítélkezési szünet időtartama alatt is változatlanul folynak és a polgári bírák eljárnak.

Büntetőügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A büntető bírák ez idő alatt is eljárnak – többek között - az előállításos ügyekben és döntenek a kényszerintézkedések tárgyában.

A Kecskeméti Törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon a kezelőirodák ügyfélfogadási ideje, valamint az ügyfélsegítők ügyfélfogadása is változatlan rendben zajlik az ítélkezési szünet alatt.

Kecskemét, 2020. július 20.

a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya