2019. május 13. - „Az új polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai” című konferencia