Bács-Kiskun megye bíróságai nem értenek egyet az Országos Bírói Tanáccsal

2018 januárjában a bírák küldöttértekezlete titkos szavazással választotta meg a dr. Handó Tünde által vezetett Országos Bírósági Hivatal tevékenységének felügyeletére hivatott Országos Bírói Tanács új tagjait. 2018 áprilisban és májusban a bírói tanács választott tagjai és póttagjai közül 17-en lemondtak, miután a testület működése nem tekinthető törvényesnek, mivel jelenleg az Országos Bírói Tanács nem rendelkezik kellő számú taggal és egyes bírósági szintek képviselete nem biztosított. 2018 októberében a póttagválasztás eredménytelenül zárult, mivel ugyanaz a grémium, aki januárban az új összetételű Tanácsot megválasztotta, az erre a célra összehívott bírói küldöttértekezleten már egyetlen póttagot sem választott meg, sőt a küldöttgyűlés többségi szavazással lemondásra szólította fel az Országos Bírói Tanács jelenlegi tagjait. Az OBH elnöke 2018 novemberében az Alapvető Jogok Biztosához fordult, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróság eljárását annak érdekében, hogy az erre közjogilag jogosult szerv az Alaptörvény értelmezésével foglaljon állást az Országos Bírói Tanács működésének törvényessége kérdésében. Az Országos Bírói Tanács szerdai ülésén elfogadott határozatával kezdeményezte az Országos Bírói Hivatal Elnökének felmentését.

A Kecskeméti Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok nevében ezen megdöbbentő fejleményeket hallva ezúton fejezzük ki egyet nem értésünket azzal, hogy az Országos Bírói Tanács – akinek törvényes működése jelenleg kérdéses – az Alkotmánybíróság döntését be nem várva ilyen horderejű, az egész bírósági szervezet működését érintő, a bírósági szervezet eredményeit kétségbe vonó lépésre szánta el magát.

Az általuk felhozott indokok ezt a döntést nem támasztják alá.

Az Országos Bírói Tanács ebben az elhúzódó konfliktushelyzetben rendeltetésével visszaélve nem az összbírói érdekeket szolgálva működött, együttműködésre sohasem törekedett, ezért az Országos Bírósági Hivatal Elnökének felmentésére irányuló döntésétől kifejezetten elhatárolódunk, az Országos Bírósági Hivatal Elnökét támogatásunkról biztosítjuk.

 

Kecskemét, 2019. május 11.

A Kecskeméti Törvényszék, a Kecskeméti Járásbíróság, a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Kalocsai Járásbíróság, a Kiskőrösi Járásbíróság, a Kunszentmiklósi Járásbíróság, a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, a Kiskunhalasi Járásbíróság és a Bajai Járásbíróság képviseletét ellátó bírósági vezetők