SAJTÓBESZÉLGETÉS A MÉDIA ÉS A BÍRÓSÁG KAPCSOLATÁRÓL

Gillyné Dr. Malkócs Angéla és Dr. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivői sajtómegbeszélést tartottak a Kecskeméti Törvényszék épületében a törvényszék és a sajtó munkakapcsolatáról.

A megjelent újságíróknak a sajtószóvivők bemutatták az Országos Bírósági Hivatal Kommunikációs Kérdőívét, melyet az újságírók válaszai alapján állítottak össze. A megbeszélésen szóba került, hogy a bíróságokon 2017 a közérthetőség éve, ezért kiemelten fontos, hogy a bírósági határozatok is közérthetőek legyenek. Gyakran okoznak problémát a bonyolult körmondatok és az olyan szakkifejezések, melyek tartalmát kizárólag a jogi szakma művelői értik. A sajtószóvivők hangsúlyozták, hogy fontosnak tartják a média képviselőinek észrevételeit, javaslatait. Beszámoltak arról, hogy az Országos Bírósági Hivatal különösen nagy hangsúlyt fektet a szakmai továbbképzésre, melynek részét képezik beszéd- és stílusgyakorlatok is.

Az újságírók hangsúlyozták, számukra a legnagyobb nehézséget a kép- és hangfelvételek készítésének engedélyezése kapcsán megnyilvánuló nem egységes bírói gyakorlat jelenti. Rámutattak, hogy anomáliának tűnik, amikor egy körözött személy képmását a médiában közzéteszik, azonban előkerítése után az már semmilyen formában nem közölhető. Ugyanígy problémát okoz, hogy a közösségi oldalakon mindenki számára hozzáférhető felvételek sem jelentethetőek meg a tudósításokban. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy egy sajtótájékoztatásról szóló törvény egyértelmű helyzetet és egységes gyakorlatot teremthetne.

A jogszabályi környezet hiányosságával összefüggésben a sajtó képviselői megemlítették, miszerint nehézséget jelent számukra annak eldöntése, hogy a gyanúsítottakat, vádlottakat teljes nevükön vagy csak monogramjuk megjelölésével szerepeltethetik-e. Fontos számukra, hogy a sajtóközleményekben szerepeljen az üggyel érintett helység neve, valamint a vádlottak neme és életkora. Ezzel kapcsolatban a sajtószóvivők rámutattak, hogy egy kisebb településen a fenti adatok közlése kapcsán az érintettek köre egyértelműen beazonosítható, ami adatvédelmi szempontból aggályos.

A sajtó képviselői kitértek arra, hogy országosan problémát jelent, amikor a jogerősen befejezett ügyekről a bíróságok nem adnak tájékoztatást. Ezzel kapcsolatosan a sajtószóvivők hangsúlyozták, hogy azon esetekben, amikor a terheltek már mentesültek a hátrányos jogkövetkezmények alól, a tájékoztatás az Információs szabadságról és önrendelkezésről szóló törvény rendelkezéseit sértheti.

A megjelentek egyetértettek abban, hogy a Kecskeméti Törvényszék és a sajtó munkatársainak kapcsolata kiváló.

A sajtószóvivők kitértek az Országos Bírósági Hivatal fotópályázatára, illetve tájékoztatták az újságírókat arról is, hogy az Országos Bírósági Hivatal „Fókuszban a bíróságok története” elnevezéssel rendezvénysorozatot tart. Ennek keretében a Kecskeméti Törvényszék Juhász Andor jogtudós életéről készített egy rövid összefoglalót.

Kecskemét, 2017. szeptember 12.

Kecskeméti Törvényszék

        Sajtó Osztálya

CsatolmányMéret
1.91 MB
2.16 MB