Polgári jogi jogesetmegoldó verseny a Kecskeméti Törvényszéken