BŰNJEL ÉRTÉKESÍTÉS

VÉTELI AJÁNLATKÉRÉS

A Kecskeméti Törvényszék (székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. – továbbiakban KTSZ) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. szóló törvény (továbbiakban: Be.), illetve a Be. felhatalmazása alapján kiadott, a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet (továbbiakban: IM-BM-PM rendelet) alapján értékesíteni kívánja a bíróságok előtt folyó büntető eljárás során elkobzott, magyar állam tulajdonába került, át nem vett bűnjelek, illetve az előzetes értékesítés keretében értékesíteni rendelt bűnjeleket.

Az értékesítést a Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatala (továbbiakban: BGH) bonyolítja.

Az értékesíteni kívánt gépjárművek fontosabb adatai és a róluk készült fényképek mellékletben csatolva.

A vételi ajánlat benyújtására jogosultak:

A meghirdetett bűnjelek megvásárlására vételi ajánlatot az IM-BM-PM rendelet előírásai alapján kizárólag kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezetek (olyan kereskedők, akik gépjárművek, gépjármű alkatrészek értékesítésével, bontásával foglalkoznak) tehetnek.

A BGH a benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő kereskedővel köt adásvételi szerződést.

A bűnjel átadására csak a teljes vételár kifizetése után kerülhet sor.

A pályázati feltételeket tartalmazó részletes tájékoztató és egyéb irat átadás-átvételének a helyét és idejét az egyes ajánlati felhívások tartalmazzák.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az értékesítési eljárást – akár adott részek vonatkozásában, vagy teljes egészében is – eredménytelennek nyilvánítása.

Kecskemét, 2022.10.21.