Gyermekkel való kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárás

Tájékoztató a kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásáról

 

Ki hajtja végre a kapcsolattartásra vonatkozó határozatokat?

2020. március 1. napját követően indult eljárásokban a bíróság jár el.

Milyen határozat végrehajtása kérhető?

 • A kapcsolattartást szabályozó
 • bíróság vagy a gyámhatóság által hozott határozat,
 • bíróság vagy a gyámhatóság által jóváhagyott egyezség

Melyik bírósághoz kell fordulni?

A járásbíróságok járnak el.

Melyik bíróságnál kell kezdeményezni az eljárást?

 • Amelynek területén a kapcsolattartással érintett gyermek lakik, tartózkodik, vagy
 • ezek hiányában a Budai Központi Kerületi Bíróság.

Milyen esetekben indítható eljárás?

Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kötelezett neki felróható okból:

 • határidőben nem tesz eleget kapcsolattartási kötelezettségének
 • határidőben nem pótolja a kapcsolattartást
 • kapcsolattartást kellő ok nélkül akadályozza
 • egyéb módon meghiúsítja a zavartalan kapcsolattartást.

Hogyan indul az eljárás?

Kérelemre, amelynek tartalmaznia kell:

 • az eljáró bíróságot, és azokat az adatokat, melyből a bíróság illetékessége megállapítható
 • kérelmező nevét, személyi adatait
 • kérelmezett nevét, személyi adatait
 • a kapcsolattartással érintett gyermek adatait
 • a kapcsolattartást szabályozó bíróság vagy gyámhatóság nevét, ügyirat számát
 • annak leírását, hogy a kapcsolattartás szabályainak megszegése miben nyilvánult meg
 • a kapcsolattartás végrehajtására irányuló kérelmet.

Illetékköteles az eljárás?

A feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg. Az eljárás megindításakor illetéket fizetni nem kell, az eljárás végén a bíróság dönt annak viseléséről (A kérelem illetéke: 6.000 forint). Költségmentesség kérhető az erre rendszeresített nyomtatványon.

Lehet-e kérni az eljárással kapcsolatban felmerült költségeket?

Igen, a kérelmező igazolt költségeinek megfizetésére a bíróság kérelemre kötelezi a kérelmezettet

Mikor kell a kérelmet benyújtani?

A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegésétól számított 30 napon belül.

 

CsatolmányMéret
595.68 KB
624.08 KB
38.98 KB