Tájékoztató

Tisztelt Érdeklődők!

Mi is az a Nyitott Bíróság Program?

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 2012-ben hívta életre a Nyitott Bíróság Programot azzal a céllal, hogy minél többet tudnak az odafordulók az igazságszolgáltatásról, annál inkább elfogadják és tisztelik döntéseit, illetve annál nagyobb bizalommal fordulnak a bíróságokhoz. A kezdeményezés jelmondatául is az „Attól félsz, amit nem ismersz.” mondatot választotta az OBH.

Miért „nyitott” a bíróság?

Azért mert betekintést enged a bíróság működésének a mindennapjaiba. A program keretén belül bírók, bírósági titkárok különböző módokon mutatják be a bíróságok életét. Előadásokat hallgathatnak a bírósági épületek történetéről, tárgyaláson is részt vehetnek, osztályfőnöki órán a diákok érdeklődési körének és korosztályi sajátosságaiknak megfelelően előforduló büntető, szabálysértési eljárásokról kaphatnak felvilágosítást, de elképzelt bűncselekmény kapcsán eljátszott perszimulációban is részt vehetnek.

Kinek szól ez a program?

Tulajdonképpen mindenkinek, azonban a kiemelt célközönség a fiatal korosztály. A program keretében e korosztály fiatal kora és kevés élettapasztalata miatt fokozott felvilágosításra szorulhat, valamint e program keretében nyújtott alapvető jogi ismeretek segíthetnek a majdani jogkövető magatartásuk kialakításában.

Milyen programok vannak a „Nyitott Bíróság „ keretében?

Osztályfőnöki órák megtartása: különböző témakörökből választhatnak az iskolák, az előadások témakörei a diákok érdeklődésének megfelelően alakíthatóak.

Tárgyalás látogatása a bíróság épületében: 14. életévüket betöltött diákok hallgatóságként előre meghatározott időpontban részt vehetnek nyilvános tárgyaláson részt venni.

Perszimuláció: jogesetek feldolgozása és bemutatása interaktív módon.

Börtön látogatása: 18. életévüket betöltött diákok előre meghatározott időpontban részt vehetnek börtön látogatáson.

Épület bemutatása: előre egyeztetett időpontban, Múzeumok Éjszakája keretében hivatali időn kívül is.

Amennyiben programjaink felkeltették érdeklődésüket, forduljanak a Kecskeméti Törvényszék kapcsolattartójához: Siposné dr. Zentai Anita (e-mail cím: siposnea@kmet.birosag.hu; telefon: 06-76/519-525)