ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KARTA

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK, AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ JÁRÁSBÍRÓSÁGOK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KARTÁJA

Az ügyfélszolgálati karta szerepe, hogy a benne foglalt alapvető elvek, célok segítségével a bíróságaink ítélkezési munkája az Önök számára átláthatóbbá, közérthetőbbé és hatékonyabbá válhasson.

1. Biztosítjuk, hogy bíróságaink elérhetőségi adatai és az ügyfélfogadások időpontjai naprakészen álljanak rendelkezésükre, melyeket a bíróságok épületében és a honlapunkon (http://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu) is közzétesszük.

2. Az Önök biztonsága érdekében biztonsági őreink ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, amely során törekednek az udvarias, segítőkész bánásmódra. A portaszolgálat és a teremőrök készséggel segítik az épületen belüli tartózkodásukat.

3. A beadványaikat a kezelőirodákon ügyfélfogadási időben személyesen is benyújthatják, kihelyezett gyűjtőládában elhelyezhetik, ezen felül biztosítjuk a telefonos és az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét is.

4. Az Önök igényéhez igazodó ügyfélfogadási rendet alakítunk ki. A hét minden munkanapján fogadjuk ügyfeleinket. A kezelőirodáknál az ügyintézőink neve és beosztása feltüntetésre kerül. Amennyiben igényt tartanak rá, ügyintézőink az adatlapok, nyomtatványok kitöltésében is segítséget nyújtanak.

5. A tárgyalótermeket számozással láttuk el, a falakon elhelyezett táblák is segítik tájékozódásukat.

6. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik tanúként érkeznek hozzánk. Minden bíróságunkon tanúgondnok segítségét vehetik igénybe, honlapunkon megtalálhatóak a tanúgondnokok elérhetőségei.

7. Biztosítjuk bíróságaink kezelőirodáinak, tárgyalótermeinek akadálymentesített megközelíthetőségét, fogyatékkal élő, akadályozott ügyfeleinket segítjük ügyintézésükben, szükség esetén jeltolmácsot is biztosítunk.

8. Járásbíróságonként meghatározott munkanapon a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfeleink részére ügyfélsegítő napot tartunk, ahol keresetüket, egyéb kérelmeiket jegyzőkönyvbe tudják mondani. A leggyakrabban előforduló ügyek gyorsabb intézése érdekében tájékoztató anyagokat, nyomtatványokat és iratmintákat teszünk közzé nyomtatott és elektronikus formában a honlapunkon.

9. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás erősítése érdekében a Bajai Járásbíróságon, a Kiskunhalasi Járásbíróságon és a Kunszentmiklósi Járásbíróságon olyan speciális helyiséget is kialakítottunk, ahol a 14 év alatti tanúk, sértettek meghallgatására a tárgyalóteremtől barátságosabb és kényelmesebb körülmények között kerülhet sor, ezáltal biztosítva a kiskorúak érdekeinek maradéktalan védelmét.

10. Ügyfeleink közötti viták rendezése érdekében - az ítélkezés mellett - szakképzett bírósági közvetítőink előtt lehetőséget biztosítunk a viták gyors és békés, a felek megállapodásán alapuló rendezésére.

11. A helyi és az országos médiával a szélesebb körű tájékoztatás érdekében együttműködünk, éves működésünkről, legfontosabb eseményekről sajtótájékoztatót tartunk.

12. Ügyfeleink elégedettségét adatlap segítségével mérjük és értékeljük, amely alapján ügyintézésünk hatékonyságát és minőségének színvonalát folyamatosan javítjuk.

13. Az Önök észrevételeit, javaslatait figyelembe vesszük, ügyfélszolgálati kartánkban szereplő vállalásaink lényeges megsértése miatt panaszjogot biztosítunk a Kecskeméti Törvényszék Elnökéhez.