További hasznos tudnivalók

- Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek rendszerint ügyvédet vagy közjegyzőt igényelnek

- gondnokság alá helyezés iránti keresetet a gyámhatóság is benyújthatja

- munkaügyi jogvitával bármely helyi bíróság ügyfélsegítő napját fel lehet keresni

- a keresetlevelet alapvetően a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani

- birtokvédelmi ügyben a település jegyzője is jogosult eljárni

- pótmagánvádas eljárásban a jogi képviselet kötelező

-büntető ügyben a feljelentés megtétele a nyomozó hatósághoz tartozik

 

A kereseti kérelem előterjesztéséhez és a perbeli képviselethez a szükséges feltételek fennállása esetében pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a

Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági és Igazságügyi Osztályához lehet fordulni:

6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.,

levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 31.,

06-76-795-020, hatosagi.kecskemet@bacs.gov.hu,

Ügyfélfogadási rendje:

Hétfő - Csütörtök: 08:00-11:30,

Péntek: nincs ügyfélfogadás.

Főszabály szerint az 3.000.000 forintot meg nem haladó lejárt pénzkövetelés fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető. A kérelmet a közjegyzőnél kell előterjeszteni.