A Kalocsai Járásbíróság története

Kalocsa 1405-1872. között mezővárosi státusszal rendelkezett. Földesura a mindenkori kalocsai érsek volt. A város lakosai a bíráskodás tekintetében nagyobb részt az érsek uradalmi úriszék, kisebb mértékben a megyei sedria joghatósága alá tartoztak 1848.-ig. A szabadságharc bukása után osztrák mintára bevezetett bíróság szervezetbe tartozó egyik Bezirksgericht (járásbíróság) székhelye volt. A kalocsai székhelyű bíróság illetékessége a korabeli kalocsai járás településeire terjedt ki.

Az 1871. évi XXXI.-XXXII. Törvénycikk nyomán megalakult a Kalocsai Járásbíróság és a Kalocsai Magyar Királyi Törvényszék. A törvényszék alá a kalocsai, a dunavecsei és a Kiskőrösi Járásbíróság tartozott. Később hozzácsatolták a Kiskunhalasi Járásbíróságot is. Kalocsán nem volt olyan épület, amely alkalmas lett volna járásbíróság a törvényszék és a királyi ügyészség együttes elhelyezésére, ezért e szervezetek három különböző helyen működtek. 1896. februárjában kiírták a pályázatot a Kalocsai Törvényszék felépítésére. Az épület terveit Kiss István építész késztette, aki több magyarországi törvényszéki épületet is tervezett.

A törvényszék 1897. őszére készült el. Helyet kapott benne a Magyar Királyi Törvényszék, a Járásbíróság, az Ügyészség és a Telekkönyv. Az "E" alakú, kétemeletes épület középső udvari szárnya három emeletes fogház volt. A magyar igazságszolgáltatási szervezet 1949. évi átszervezésével október végén a Kalocsai Törvény-szék megyei bírósággá alakult át, melyet 1950. április 30-án megszüntettek. Kalocsán csak járásbíróság maradt.

1950. augusztus 15-ével a márianosztrai női börtönt a törvényszék épületébe költöztették. A járásbíróság ezzel egyidejűleg kiköltözött a törvényszék épületéből és néhány évig a mai Szolgáltató Ház helyén állt földszintes házak egyikében működött. Majd 10 évig nagyon mostoha körülmények között működő Kalocsai Járásbíróság 1960. áprilisában kifejezetten bíróság célokra készült új épületet kapott, amely a mai Szt. István király u. 7. sz. alatt áll.

1989-90.-ben rövid ideig élt az egykori törvényszékek újjászervezésére vonatkozó kormányzati elgondolás. Komolyan felvetődött egy kalocsai székhelyű törvényszék létrehozása. E célokra az Igazságügyi Minisztérium megkapta az egykori MSZMP. Városi Bizottságának 1986-ban felújított és bővített Szt. István u. 46-48. sz. alatti épületét. A városi bíróság 1990. októberében költözött a korábbi párt székházba.
A dunavecsei bíróságot 1970-ben megszüntették és az illetékességi területéhez tartozó településeket a Kalocsai Járásbírósághoz csatolták. Több mint 20 évig a bíróság illetékességi területe 80 km hosszan nyúlt el a Duna bal partján. A Kunszentmiklósi Városi Bíróság 1991-ben történt létrehozása után a Dunavecse környéki településeket, annak illetékességi területéhez csatolták.

A Kalocsai Városi Bíróság területéhez ma 23 település tartozik, mintegy 60.000 fős lakónépességgel.