A Magyar Nemzetben 2017. április 20. napján megjelent cikkre reagálva a Kecskeméti Törvényszék az alábbi közleményt teszi közzé:

A „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” nevű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013. számú projekt célja az igazságszolgáltatás belső működési hatékonyságának javítása volt az előzetesen kidolgozott, minden pályázó törvényszéken egységesen alkalmazandó módszertanok segítségével.

 

A meglehetősen kötött pályázati kiírás öt beavatkozási területet határozott meg az alábbiak szerint:

  • teljesítménymenedzsment,
  • folyamatoptimalizálás,
  • tudásmegosztás,
  • minőségirányítás és
  • változáskezelés.

A fentiek mindegyikéből legalább egy fejlesztési tevékenységet végre kellett hajtania a pályázóknak, elsősorban tanulmányok, dokumentumok készítésével, kidolgozásával, intézkedési tervek elkészítésével, rendezvények szervezésével.

 

A pályázati kiírás értelmében minden törvényszék mint önálló jogi személy nyújthatott be pályázatot, ezért az egyes vállalások közötti esetleges átfedések semmi esetre sem róhatók fel a pályázóknak.

 

A dologi kiadások, például épületfelújítás, átalakítás, eszközök beszerzése nem voltak elszámolhatóak a projekt keretében, kivéve a fenti beavatkozási területekhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.

 

A Kecskeméti Törvényszéken összesen 54 bíró és igazságügyi alkalmazott vett részt a vállalások teljesítésében, saját munkakörük folyamatos és maradéktalan ellátása mellett. A projekt eredményességéhez több ezer munkaórájuk kötődik, ezért rájuk nézve rendkívül méltatlan azon kijelentés, hogy „teljesen felesleges semmit” végeztek el. A projekt keretében készült el e-learning formában a bírósági fogalmazók szakvizsgára történő felkészülését nagymértékben segítő tanagyag, a XXI. század elvárásaihoz igazodva bevezetésre került az elektronikus munkaidő és szabadság nyilvántartás, ennek következtében jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek, a korábbi papír alapú nyilvántartáshoz képest. A Kecskeméti Törvényszék kiemelt célnak tartja a dolgozók folyamatos tájékoztatását, a szakmai anyagokhoz történő gyors és egyszerű hozzáférést, ezért szintén a projekt keretében valósult meg a belső intranetes oldal teljes körű megújítása, felhasználóbaráttá tétele.

 

Egy szervezetfejlesztési projekt kizárólag úgy érheti el célját, ha annak eredményeit, vívmányait a bírósági dolgozók megismerik és elfogadják. Ennek legcélravezetőbb módja, ha személyesen a projektben résztvevők számolnak be az elvégzett munkájukról. Így került sor a projekt zárásaként a Geréby Kúriában megtartott rendezvényre, amelyen a törvényszékről és illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokról közel háromszázan vettek részt. A törvényszék épületének befogadóképességére nem tette lehetővé a rendezvény helyben történő lebonyolítását, ezért esett a választás a legkedvezőbb ajánlatot kínáló Geréby Kúriára. Az egész napos előadásokhoz szükség volt projektor, hangosítás, ebéd biztosítására. Az előadások között kettő alkalommal kávé és ásványvíz bekészítésére került sor, amelyekről a helyszín gondoskodott.

 

Egy szakmai rendezvényt – kizárólag azért, mert külső helyszínen került megrendezésre – egyáltalán nem tényszerű „brüsszeli pénzből történő mulatozásként” aposztrofálni.

 

A projekt során minden résztvevő a projekt céljának megvalósítása és a pályázati kiírásban foglaltak teljes körű betartása érdekében dolgozott, amely meg is valósult a számos újonnan bevezetett intézkedéssel, ezek fenntartásával és tovább gondolásával.

 

Kecskemét, 2017. április 21.