További hasznos tudnivalók

- Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek rendszerint ügyvédet vagy közjegyzőt igényelnek

- gondnokság alá helyezés iránti keresetet a gyámhatóság is benyújthatja

- a korábban megállapított kapcsolattartással felmerült problémák esetén annak végrehajtásával kapcsolatban a gyámhatósághoz kell fordulni

- munkaügyi jogvitával bármely helyi bíróság panasznapját fel lehet keresni

- a közigazgatási határozat elleni felülvizsgálata iránti önálló, írásbeli keresetet rendszerint a határozatot hozó közigazgatási szervnél kell előterjeszteni

- birtokvédelmi ügyben a település jegyzője jogosult eljárni

- pótmagánvádas eljárásban a jogi képviselet kötelező

-büntető ügyben a feljelentés megtétele a nyomozó hatósághoz tartozik

 

A kereseti kérelem előterjesztéséhez és a perbeli képviselethez a szükséges feltételek fennállása esetében pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályánál kell kérelmet előterjeszteni.

(6000 Kecskemét, Írinyi u. 17. telefon: 06-76/501-749, 06-76/502-533).

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8:00-13:00, Szerda: 8:00-11:00- 13:00-18:00, Csütörtök: 8:00-12:00

 

Főszabály szerint az 1.000.000 forintot meg nem haladó lejárt pénzkövetelés fizetési meghagyásos eljárás útján érvényesíthető. A kérelmet a közjegyzőnél kell előterjeszteni.