Költségkedvezménnyel kapcsolatok tudnivalók

Amennyiben teljes (vagy részleges) személyes költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezését kéri, az ehhez szükséges nyomtatványok személyesen a bíróságok polgári irodáin ügyfélfogadási időben átvehetőek. Kérjük ilyen kérelem előterjesztése esetén a nyilatkozatot előzetesen szerezze be és azt már kitöltve, az alábbi igazolások beszerzése után hozza magával.

Költségkedvezményhez szükséges nyomtaványok az alábbiakban is letölthetőek:

1968-1 Nyilatkozat személyi adatokról és vagyoni helyzetről

1968-2 Nyilatkozat vagyoni helyzetről

1968-3 Munkáltatói igazolások

1968-4 Adóigazolás I.

1968-5 Adóigazolás II.

 

A kérelemhez a nyugellátás, illetve a nyugdíjszerű szociális ellátás összegéről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást, vagy ennek másolatát kell csatolni (utolsó havi nyugdíjszelvényt).

Ha a kérelmező vagy hozzátartozója a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, valamint vállalkozói járadékban vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti időskorúak a családok támogatásáról szóló törvény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét álláskereső kérelmező esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolja, egyébként a folyósító szerv igazolását kell a kérelemhez csatolni.