BÍRÓSÁGI PANASZNAPI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfeleink!

A bírósági panasznap célja, hogy a jogi képviselővel nem rendelkező ügyfél a bírósági hatáskörbe tartozó kereseti kérelmét (magánindítványát), a bírósági eljáráshoz kapcsolódó egyéb kérelmét bármely bíróságon jegyzőkönyvbe tudja mondani.

A panasznapi ügyintéző feladata, hogy az ügyfél által előadott szóbeli keresetet (magánindítványt), egyéb kérelmet az eljárási jogszabályok megtartásával jegyzőkönyvbe rögzítse.

A bírósági dolgozó az ügyfelek számára jogi tanácsot nem nyújthat, előzetes véleményt, esélylatolgatást nem adhat, ügyvédet nem ajánlhat. A jogvitáról ugyanis a perben eljáró bíróság fog dönteni, az előterjesztett kérelmek keretei között, a bizonyítási eljárásban feltárt összes körülmény figyelembevétele mellett.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a panasznapon felvett kérelmük nem jelent előnyt olyan kérelmekkel szemben, amelyeket az ügyfél írásban, önállóan terjeszt elő.

Valamennyi ügyben szükséges a személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, kérjük ezeket hozzák magukkal!

Amennyiben az ügyükben már ügyvéddel, jogi képviselővel rendelkeznek, ne keressék fel a panasznapot!

Kérjük, hogy a bírósági panasznapra felkészülten, határozott, konkrét kérelemmel, a megadott időpontra érkezzenek.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bírósági panasznapra előzetesen időpontot és sorszámot foglalhatnak.

A leggyakrabban előforduló ügyek gyorsabb intézése érdekében tájékoztató anyagokat, nyomtatványokat és iratmintákat teszünk közzé. (Linkre kattintva megjelenik az egyes pertípusok tájékoztatója és a kapcsolódó keresetlevél minta)

A keresetlevél-minta (egyéb kérelem) megfelelően kitöltve a bírósági panasznap igénybevétele nélkül is előterjeszthető személyesen vagy postai úton az illetékes bíróságon.